Как се озеленява в град Раковски

С поддържането и обработването на зелените площи в новия парк и другите в града се е заела група от безработни регистрирани в бюрото по труда.Това всъщност е курс по озеленяване ,на който те се обучават за преквалификация,нучихме вчера от отговорника и водещ курса- Адриана Изевкова.

Това обучение се прави с цел ,намиране на по-добра работа при безработните хора.Специалността ,в която те ще се преквалифицират след завършването на курса е „Работник по озеленяване“.Обучението включва изучаване както теоретично  така и  практично  засаждане на цветя ,храсти  дървета и др., и поддръжката на засадената растителност.
След завършването на лекциите се преминава към практическата част,на курса,която е 150 часа и в момента тече.
Вчера хората обработваха зелените площи в новия парк,като това включваше косене ,събиране на тревата,подрязване на храстите.Преди няколко дни отговорничката Адриана и групата са били в кв.Секирово на новия пл.“Европа“,където са засадили чемшир,а в  кв.Ген.Николаево са зацветявали т.е.садили са цветя,като предварителната работа включва обработка на дадения терен.

Около два месеца е общата продължителност на курса,като началото е дадено през месец февруари ,а крайния срок за завършване е 25 април.Една седмица приблизително ще трае работата в новия парк.Предвижда се да се окосят зелените площи , орязване на  живия плет  и  почистване на алеите от плевели.
Работниците са 20 на брой и всеки ден се подписват в списък ,който потвърждава тяхното присъствие.
Интересна нова иновация в града ни е и автоматизираната поливната система, която бе изградена на центъра на квартал Секирово. От общината коментират, че това е цялостна стратегия за управление на зелените площи подобни автоматизирани поливни системи ще бъдат изградени където е възможно с цел усилията на работниците в общината да бъдат насочени към косене и поддръжка.