Какво предстои в Община Раковски

В края на месец септември се проведе деветата сесия на ОБС-Раковски. Сред разгледаните точки, общинските съветници приеха решение за утвърждаване на наименования на нови улици в гр.Раковски.
Това са Улица „Кедър“- кв.Секирово, Ул.“Мелница“и ул.“Вид“- кв.Ген.Николаево. До този момент те не са имали имена, а само обозначения, като оси.

В края на сесията кмета Гуджеров съобщи, че зам.кметът Йовко Романов успешно е входирал проект по мярка 72 за ремонт на  улиците „Котел“,“В.Петлешков“,“Д.Дебелянов“и „Стефан Стамболов“, а тази седмица ще бъде входиран и проекта за пътя Шишманци-Раковски и водопровода на селото.

Малко по-късно в интервю общинският кмет даде подробна информация относно създаването на общинско предприятие, регламенирания прием в детските заведения и кога ще има канализация в Парчевич. По думите на кметът Гуджеров идеята за изграждане на общинско предприятие се е порородила след проучването на практиката на други общини, което проучване са направили в началото на мандата. Много от общините са изградили различни предприятия, които са поели различен вид дейности, задоволяващи потребностите на населението. Павел Гуджеров, също така сподели за плановете, които има общината по отношение на изграждане на общински паркинг до гробищния парк в кв. Генерал Николаево, както и за благоустрояването на централния площад на същия квартал.

В интервюто бе засегнат и въпросът за техниката, с която разполага общината. Намеренията, които имат общинарите са към закупуване на нова техника, която е истински необходима на населението в града и останалите населени места. Тези действия от своя страна биха довели до намаляване на цените на машиносмените, тоест няма да има толкова разходи за персонал.

„Да имаме техника, за мен е ключово важно“– сподели г-н Гуджеров. Той обясни, че до тази мисъл е достигнал, благодарение на длъжността, която е заемал като зам.-министър и сложните ситуации, пред които са били изправени.

„Средствата, които събираме, от каквито и да е постъпления, това са пари на жителите на община Раковски и трябва да отидат за задоволяване на техните нужди“– допълни кметът.

По време на разговора бе засегната и темата за значението от създаване на проекти и критериите, на които трябва да отговарят за удобряването им. Един от подготвените проекти е за пътя Раковски-Шишманци, като кметът увери, че скоро ще бъдат закърпени дупките по трасето.
По отношение на квартал Парчевич бе пояснено,че забавянето е настъпило , поради изчакване на отговор от Комисията за защита на конкуренцията.

Предстои изграждане на ясли в с. Белозем и с.Стряма и гр.Раковски заради нарастналия брой деца, което причинява недостиг на места и неудобство за родителите.

Подробности тук: