КАМПАНИЯ „ПРЕВЕНЦИЯ РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ“

КАМПАНИЯ „ПРЕВЕНЦИЯ РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ“КАМПАНИЯ „ПРЕВЕНЦИЯ РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ“

 

Преди няколко дни във всички населени места на община Раковски бе проведена мащабната кампания „Репродуктивно здраве“ насочена изцяло към малцинственото население на територията на общината, а именно ромите.

Бяха проведени лични беседи с над 100 човека от ромски произход във възрастова граница между 10 и 19 години. Организатори на кампанията и лектори в беседата бяха представители на УМБАЛ „Свети Георги“ град Пловдив – главния акушер и психиатъра за здравното заведение, фирмата изпълняваща дейност по общинска охрана на територията на община Раковски – „Трафик СОТ“, както и заместник кмета г – н Йовко Романов.

За два дни бяха проведени общо седем кампании във всяко едно населено място и квартал, като на всеки един от участниците бе разяснено как да поддържат нормални полови контакти, как да се предпазват от нежелана бременност на малолетна възраст, как да използват контрацептиви и как да се грижат за личната хигиена.

Поради възникването на множество въпроси по време на дискусиите от страна на ромите и поради големия интерес от тяхна страна, организаторите предвиждат още една такава мащабна кампания, която ще се проведе в близките месеци и за която екипът на „R – NEWS“ ще Ви информира своевременно.