Катерина Храненикова е победителя в конкурса „Моя площад“

Катерина Храненикова е победител в конкурса "Моя площад"Катерина Храненикова е победител в конкурса "Моя площад"

Преди известно време Община Раковски обяви конкурс за проектиране на централния площад в гр.Раковски, кв.Генерал Николаево. Припомняме, че конкурса беше изключително отворен за всякакви възрастови групи включително деца и ученици, като допустимо бе получаването на идеи във всякакъв вид: рисунки, чертежи, макети и т.н.  Получени бяха много добри предложения, който комисия включваща отец Димитър, Заместник-кмета Божидар Стрехин и други членове оценяваха. За най-добър проект бе определен този на г-ца Катерина Храненикова, като същия ще послужи за основа за последващо проектиране.  Наградата и благодарствена грамота на г-ца Храненикова, бе връчена лично от Кмета на Община Раковски – Павел Гуджеров, който изказа и личната си благодарност към победителката за проявената инициативност.

Предвижда се Община Раковски да търси финансиране за изграждането на площада по „Програма за развитие на селските райони“, мярка 7.2 когато бъде отворена поканата за прием на проектни предложения.

Пожелаваме много успехи на г-ца Катерина Храненикова и на Община Раковски в не леката задача да осигури финансиране за обновяването на пл.България.