Католическата църква чества празника на св. Тома Апостол

Роден: I век пр.Хр., Палестина
Починал: I век сл.Хр., Южна Индия (?)
Честване: 3 юли
Вид честване: ПРАЗНИК
Покровител на: архитекти
На 3-ти юли Католическата църква чества празника на св. Тома, апостол, който не повярва на останалите ученици, които му съобщават за възкресението на Исус, но когато Той самият му показва прободената страна, възкликва с вяра: „Господи мой и Боже мой!“. И със същата тази вяра се смята, че той е възвестил словото на Евангелието сред народите на Индия. Името му на арамейски означава „близнак“.
Грешим за Тома, като си спомняме единствено за известния му момент на неверие след Възкресението. Той далеч не е хладен последовател. Но да вярва не му е лесно и той не иска да се преструва, че е така. Изказва своите трудности, показва се такъв, какъвто е, прилича на нас, помага ни. Ето го на Тайната вечеря (Йоан 14), като малко объркан и питащ. Исус е на път да отиде в Гетсиманската градина и казва, че ще подготви място за всички в дома на Отца, добавяйки: „А къде отивам Аз, знаете, и пътя знаете“. Тома незабавно възразява, откровен и объркан: „Господи, не знаем къде отиваш и как можем да знаем пътя?“. Тома е малко твърдоглав ученик, но винаги откровен и когато не разбира нещо, той го казва. И тогава Исус обобщава цялото учение за него: „Аз съм пътят, истината и животът“.
Папа Франциск ни го представя по следния начин: „Тома е този, който не е доволен и търси, възнамерява да провери сам, да придобие свой личен опит. След първоначалната съпротива и безпокойство, в крайна сметка той също започва да вярва, дори да напредва с трудност“. Всички сме запознати с фигурата на този Апостол. Колко пъти сме чували да се споменава в проповеди и на общ език. „Аз съм като Свети Тома, ако не видя, не вярвам!“ Така, в нашата традиция, той се е превърнал в образец на скептика, който трябва да види и да се докосне, за да повярва, но който след това, пред доказателството на сетивата, ни дава най-красивия израз на пълна и автентична вяра с възклицанието си „Господи мой и Боже мой! „. Следвайки примера на Тома, всеки човек с добра воля, тръгвайки от съмнението, може да потърси вярата във всеки един момент от живота и да стигне до срещата с Исус в Евхаристията, началото и изпълнението на всяка история на лично спасение.