Кметът Гуджеров се срещна с учителите на основните училища

Преди старта на новата учебна година кметът Павел Гуджеров проведе поредица от срещи с преподавателите на основните училища на територията на Община Раковски. Заедно с ресорния зам. кмет Татяна Бакова  посетиха ОУ“Хр.Ботев“, ОУ“Гео Милев“ и ОУ“Хр.Смирненски“ и съгласуваха потребностите на учителите относно материална база, консумативи, нужда от помощни средства за подобряване на учебния процес.

„Целта на днешната среща е да се допитаме до вас, кои са важните неща, на които трябва да наблегнем.   Идеята е вие да ни кажете от какво имате нужда, за да прецени ние спрямо нашите ресурси на какво можем да отговорим. Умишлено исках тази среща да се проведе в по-широк кръг, за да изведем приоритетите и после с директорите да определим параметрите. Не е проблем аз да измисля решение на даден проблем, но затова съм дошъл да ви попитам, кое ще е работещото решение. „- обърна се към преподавателите кмета Гуджеров.

В непринуден диалог общинарите и  педагозите дискутираха как да се оптимизира учебния процес, за да се повиши качеството на образованието на децата.

Основният проблем, който стои пред училищата е нарастващата нужда от нови класни стаи и разширяване на съществуващата база, поради увеличаващия се брой на децата. През отиващия си общински  манат  градоначалникът успя да задоволи напълно нуждата от свободни места в детските градини, през следващия явно приоритет ще са училищата.

„Политиките, които водим  ги залагаме в нашата програма за следващия мандат. Когато поемем ангажимент работим директно и конкретно по него. Така планираме дългосрочната бюджетна рамка. Срещите с учителите  бяха много ползотворни. По всички поставени проблеми ще  търсим решение поетапно като ще  ги степенуване на краткострочни и дългосрочни. Част от тях ще финансираме от общинския  бюджет, за останалите ще търсим привлечени средства.“- обобщи  Павел  Гуджеров.

Той похвали преподавателския екип и ръководството на ОУ“Хр.Ботев“  за 17-тото място в класацията на външното оценяване за 7-ми клас на национално ниво и им благодари за високото ниво, на което издигат община Раковски. От училището се похвалиха, че ще стартират новата учебна година с нови лаптопи и принтери във всяка класна стая. В  освежени и обновени училищи сгради и класни стаи всички училища в общината  ще посрещнат учениците в  първия учебен ден.