Кметът на Раковски Павел Гуджеров отново стана ученик

Кметът на Раковски Павел Гуджеров и зам.кмета по образованието Татяна Бакова влязоха в час по химия по покана на ръководството на ОУ“Христо Ботев“ . Инициативата е по повод проекта „Моят час“ и е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Във връзка с проекта „Твоят час“ от ръководството на училището са направили проучване на желанията на учениците. След анализ на резултатите са сформирани клубове, с които учителите очакват да удовлетворят интересите и желанията на учениците от ОУ“ Хр.Ботев“.

Общинарите си опресниха знанията от основното училище относно химичните вещества и реакции, природните и химични индикатори и експериментираха с химичните реакции неутрализация и самозапалване. Лично директорът на школото Кремена Алексиева, която също е преподавател по химия асистираше на кметовете и следеше за правилното и безопастно провеждане на експериментите.
Като всяко порастнало момче запазил детското в себе си Павел Гуджеров с приключенски дух и с искрен интерес изпълняваше наставленията на преподавателя Валентина Иванчева и заедно с останалите ученици очакваше резултата от химичните опити. Кметът Гуджеров бе впечатлен от новото оборудване на кабинета по химия и биология и остана доволен от проведения час „“Химията -забавна и полезна“. Той сподели , че ако навремето , когато е бил ученик е имал възможност да учи в такъв кабинет със сигурност би станал химик , а не икономист.

Шестокластниците разказаха, че с голям интерес участват в занятията, защото не само получават нови знания и умения по интересен и забавен начин, но и се забавляват.

Основна цел на проекта „Моят час“ е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.


Ресорният зам.кмет Татяна Бакова обясни, че специфичните цели на проекта са развитие на уменията за учене, компетентностите и творческите способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка и повишаване на мотивацията им за учене.

“ Чрез „Моят час“ се повишават образователните постижения на учениците в определени научни области и се изгражда по-висока увереност в собствените им сили, с което се насърчва бъдещата им социална, професионална и личностна реализация. По този начин училището се превръща в по-привлекателно място за учениците.“- допълни Бакова.

Предстои общинският кмет Гуджеров отново да влезе в клас по проекта“Моят час“, но този път в час по готварство при учениците от ОУ“Христо Смирненски“.