Кой е ПЕТЪР БОГДАН? Или за първата Българска история

Петър Богдангерб на България според Петър Богдан

За да привлечем вниманието на всички от самото начало ще кажем, че Петър Богдан български католически духовник написал първата история на България „ACTA BULGARIAE ECCLESIASTICA „ написана цял един век преди „История славяно-българская“ на Паисий Хилендарски. Други негови творби с историческа тематика като „История на Охрид – столица на България“, „Хроника моравската мисия на Св.Св. Кирил и Методий“, „Призренската епископия“ и други.

Роден е през 1601 година в Чипровци. Богдан е рожденото, а Петър- монашеското му име. Учил в манастира „Свети Франциск“ в Анкона, Италия (1620 – 1623) и в Климентинския колеж (1623 – 1630). През 1640 година той съставил доклад до папата за състоянието на българските земи, а през 1643 година става глава на българите католици след като е назначен от Папата за архиепископ на София. Около средата на 17 век сред старата чипровска аристокрация постепенно се оформя идеята за католическата вяра да бъде използвана за българската национална идея и тя да бъде легализирана пред католическия запад и да бъде превърната в национална институция, на която да бъде базирана възстановената българска държава. Така тези идеи представляват и предвестник на българското национално Възраждане. Заедно с Епископ Петър Парчевич и Франческо Соймирович, Бакшев посещава редица владетели на държави от Централна Европа с цел да ги подбудят да формират коалиция срещу османските турци и да предприемат военен поход срещу тях, който да доведе до освобождението на България.

Умира в първите дни на септември 1674 година. Погребан е в олтара на построената и осветена от него църква ”Санта Мария” в Чипровец.

В тази и в редица други статии ще покажем, че именно католиците в България са първите които хващат и перото и меча.

За публикацията е ползвана инфорамция от wikipedia.org

Оригиналната статия може да видите тук