Конкурс за лого към проект „Евромозайка“ тече в ОУ „Хр.Ботев“

ОУ „Христо Ботев“ обяви конкурс за лого към проект № 2017-1-LV01-KA219-035419_4, финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз на 21.10.

*Проектът „Евромозайка“ е с продължителност две години и включва училища от Латвия, Италия, Словакия, Румъния, Турция, Гърция и България. Предвидени са три мобилности на ученици, при които децата ще се запознаят с културата, традициите и живота в училище на техните връстници от различни държави и ще имат възможността да представят нашето училище, град и държава, както и нашите култура, традиции и обичаи.

В конкурса за лого към проекта могат да участват всички ученици, които имат интерес към дизайн, изобразително изкуство и технологии.

Краен срок: 27 октомври ( петък), 2017г.

Логото следва да се представи на хартия във формат А4 и да се предаде на г-жа Лесова или г-жа Косова, или на файл, изпратен на пощата на училището oubotev@oubotev.bg

Изисквания към проекта за лого:
* да е авторски, оригинален, да не копира съществуващо лого, да е разпознаваем за целта на инициативата;
* да е съобразен с институциите, които представлява: училища от различни държави;
* да създава усещане и убеденост за общност на включените в проекта училища;
* при разпечатване на предложенията в цветен и черно-бял вариант да се запази смисълът, вложен при създаването на логото.

Критерии за оценяване:
– съответствие с посочените изисквания;
– оригиналност на идеята, авторски и съвременен дизайн;
– подходяща цветова гама;
– разпознаваемост на логото;
– креативност.