Конкурс за рисунка: „Да запазим децата на пътя“

Конкурс за рисунка:
„Да запазим децата на пътя“

Изисквания за изпращане:

– срок до 19.04.2024
( може да предоставите рисунките за изпращане в Център за подкрепа за личностно развитие – гр. Раковски)

– адрес за изпращане на рисунката:

гр. София, ул. „Александър Стамболийски“ 191
Национален дворец на децата

– на гърба на рисунката се записва следната информация:

Име на конкурса : „Да запазим децата на пътя“ – 2023/2024 г.
Три имена на детето

Възраст, клас

Наименование на институцията:
ЦПЛР – гр. Раковски

адрес, телефон, имейл

Учител

Декларация за информирано съгласие от родител ( декларацията може да я вземете и от Центъра