Конкурс за рисунка на тема „Златна есен“ и „България в моите очи“

Читалище „Христо Ботев“ в с. Стряма, организира конкурс за рисунка на тема „Златна есен“ и „България в моите очи“. В него взеха участие  децата  от ЦДГ“Радост“ и ОУ“Отец Паисий“.

Най-добрите от тях бяха класирани и получиха заслужени награди.
Организаторите им благодарят за представянето и се надяват да се включат отново на следващия конкурс.