Куклен театър с постановка „Педя човек – лакът брада“ зарадва децата на ЦОП

Куклен театър с постановка „Педя човек – лакът брада“ зарадва децата на ЦОП гр.Раковски по случай празника на детето.
Благодарим за гостоприемството на НЧ „Св.Св. Кирил Методий“ гр.Раковски.