Квалификация в Рим, Берлин и Мадрид за учителите на ОУ „Христо Смирненски“

Проектът за квалификация на тема „STEM умения в класната стая на 21-ви век“ по програма „Еразъм +“ на ЕС на ОУ „Христо Смирненски“ е одобрен! Той е на стойност 14 547 евро и ще осигури квалификация на учителите в Рим, Мадрид и Берлин в унисон с училищната стратегия за развитие на STEM образование и изграждане на STEM среда.
От ръководството на училището благодариха на Център за развитие човешките ресурси за високата оценка на проекта и възможността да го реализират.