„Лигата на класовете“ продължава да набира скорост

Учениците от 3 „А“ и 3 „Б“ клас в ОУ „Христо Ботев“ – град Раковски също стартираха своето участие в „Лига на класовете“ . Възпитаниците на г-жа Ана Боргоджийска и г-жа Ана Димитрова станаха част от кампанията „Капачки за бъдеще“ . Учениците напълниха цял автомобил с капачки и не скриха голямата си радост от това, че ще помогнат на някого. Служителите от ЦОП – Раковски приеха с радост събраните от децата капачки и ги поздравиха за желанието им да помагат да нуждаещите се.

По-големите възпитаници на ОУ „Христо Ботев“ от 6 „В“ клас също дадоха пример включвайки се в инициативата „Гласът на сърцето ми“ инициирана от Младежки клуб „Родолюбец“. Шестокласниците с класен ръководител г-жа Невена Бодушка дариха стоки от първа необходимост за хора в неравностойно положение .

„Лига на класовете“ е инициатива на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Раковски/ МКБППМН/ и има за цел да покаже най-ефективните и интересни доброволчески, благотворителни или образователни инициативи, в които учениците могат да вземат участие.

„Ние от МКБППМН – Раковски гледаме на училищата освен като място , на което детето се научава на знания, така и на чисто човешки добродетели и ценности. Вярваме, че тези инициативи са личен и съзнателен акт на учене, свързаност с хората и солидарност. „- заяви секретарят на комисията Веселин Делипетров.