Последни новини

МАРТИНА ПЕНИШЕВА: ОБЩИНА РАКОВСКИ ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖИ В СЪЩАТА ПОСОКА НА РАЗВИТИЕ ДО ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТ, УДОВЛЕТВОРЯВАЩ ЖИТЕЛИТЕ Й

  1. Защо е важна ролята на общинския съвет и с какво смяташ, че ще бъдеш полезен на жителите на община Раковски?

 

Ролята на общинския съвет е важна, защото той е органът на властта в общината, има ключови правомощия и гласува за приемането на решения. Местната власт в България е конструирана така, че кметът не може да управлява без общински съвет да е приел решения по въпросите, свързани с развитието на общината. Дейността на общинският съвет, обаче се подпомага от местната администрация, която е назначавана и ръководена от кмета. Тази зависимост между тях им налага да си сътрудничат, за да могат да изпълняват успешно функциите си.

Ако кметът е органът на изпълнителната власт на местно ниво, то общинският съвет е законодателен орган, който може условно да определим като “местен парламент”.

 

По професия съм Техник строителство и архитектура или по-просто казано строителен техник,  a в настоящия момент съм студент по „Право“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

 

Професионалната ми сфера на дейност е свързана със строителството и правото. Считам, че като бъдещ общински съветник ще бъда полезна на гражданите на община Раковски, именно в тези две области. Конкретно ще се насоча към  постоянната комисията по “Териториално и селищно устройство, околна среда, пътна и селищна мрежа и благоустройство“ към Община Раковски. Чрез нея ще имам възможност да поставям въпроси и да правя предложения на базата на проучените потребности на населението на общината за постигане на решения за конкретни проблеми, свързани със съответната област.

 

  1. За какво ще работиш, ако избирателите те „сложат“ в местния парламент?

 

-При получена подкрепа от страна на избирателите от община Раковски в ролята ми на общински съветник ще работя за подобряване качеството на изпълнение на инфраструктурните обекти на територията на общината. 

 

Знам точно по какъв начин трябва да изглежда документалната част и самата процедура  по започването и осъществяването на строителната дейност, както и влизането в договорни отношения със строителя. Също така ще насоча вниманието си към контрола за изпълнение на решенията на общински съвет, свързани с потребностите на населението по отношение на териториалното селищно устройство и околна среда, пътна и селищна мрежа и благоустройство, както е и самото наименование на постоянната комисия, в която считам, че ще бъда най-полезна.

 

С придобитите умения и квалификации ще подпомагам и за развитието на дейността на Общинско предприятие “Благоустрояване и превенция”, което е единственото общинско препдриятие, регистрирано в Камарата на строителите в България. Ще гласувам за закупуването на нови машини и товарни автомобили за общинското предприятие, тъй като за кратък  период от време  то се превърна в един много добре работещ орган, коeто доведе и до увеличаване на работната дейност и нуждата от допълнителна техника.

 

  1. С какви нагласа влизаш в предизборната надпревара?

 

-В изборната надпревара влизам с доста положителна нагласа, поради обстоятелството, че от срещите с хората лице в лице, които провеждаме заедно с колегите кандидати за кметове и общински съветници имам наблюдения,  че сме добре приети от избирателите.

Смятам, че  по-голяма част от населението на община Раковски дава път  на младите хора като нас, които имат желание да влезнат в политическия живот, за да  допринесат с експертизата си и знанията си с цел да продължи развитието на Раковски в същата положителна насока.

 

В листата на кандидатите за общински съветници от политическа партия ГЕРБ за РАКОВСКИ сме личности с най-различни професии, знания и умения. Част от колегите са с по-голям опит в политиката, други (като мен) тепърва навлизат, но считам че благодарение на подкрепата, която ще получим от гражданите на община Раковски на изборите на 27 октомври ще бъдем един добре организиран екип, който от своя страна ще оказва съдействие, затова красивите неща в нашата община да продължат да се случват.

 

  1. Какво е да си част от печелившия отбор на Павел Гуджеров?

 

-Г-н Гуджеров през годините успя  достатъчно добре да се изгради като личност не само на територията на община Раковски, но също и на национално ниво. Има голям опит зад гърба си в областта на политиката.

 

Както по-голяма част от широкота общественост знае г-н Гуджеров е заемал различни постове, които са достатъчно показателни сами по себе си затова, какви професионални качества е придобил и притежава.

Заемал е длъжност на заместник-кмет на Община Раковски с ресори проекти, структурни фондове, спорт, социални дейности. Има блестяща политическа кариера като народен представител в 42-то Народно събрание в периода  2013 г. – 2014 г. и като зам.-министър на околната среда и водите, а на местните избори през 2015 г. бе избран за кмет на община Раковски.

 

Предвид изброените факти, без да навлизам в повече детайли относно биографията му, искам да кажа, че за мен е чест да бъда част от екипа на Павел Гуджеров, защото от човек като него мога да науча неща, които ще ми спомогнат за по-нататъшното ми развитие.

 

Пожелавам успех на всички колеги кандидатати за кметове и общински съветници!