МИГ Раковски подписа споразумение за партньорство с местни инициативни групи от Гърция и Италия по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“

В изпълнение на проектно предложение „Териториален маркетинг и промотиране на селските райони“ за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г., председателят на Управителния съвет на МИГ Раковски – Павел Гуджеров, изпълнителният директор на МИГ АНРО СА – Ефстатиос Кефалидис и председателят на  Управителния съвет на МИГ Нуово Фиор д`Оливи – Антонио Сарчино подписаха тристранно споразумение за партньорство на стойност 134 500 евро.

 

Споразумението за партньорство с наименование „Териториален маркетинг и промотиране на селските райони на териториите на МИГ Раковски, МИГ АНРО СА и МИГ Нуово Фиор д`Оливи“ има за цел да представи на широката общественост традиционни продукти и събития за промотиране на местната идентичност сред участващите партньори. Предвидено е да бъдат събрани данни за традиционно приготвяни храни в три отделни държави – България, Гърция и Италия, които да бъдат отнесени към определени събития – празници, чествания, обичаи, като всеки от партньорите ще има възможност да представи най-знаковите храни и обичаи на териториите на другите двама участници в проекта.

 

Основна цел на бъдещия проект за транснационално сътрудничество е да окуражи и промотира традиционно произвеждани храни, приготвяни в домашни условия, които да гарантират по-здравословен начин на живот за идните поколения, като по този начин бъдат подпомогнати и дребните производители и доставчици на туристически услуги. Предвижда се провеждането на международни фестивали, гастрономически събития и културни мероприятия.