Министър Ивелина Василева и кметът на община Раковски Павел Гуджеров откриха обновеното НЧ“Св. Св. Кирил и Методий“

Министърът на Околната среда и водите – Ивелина Василева, изпълнителния директор на НДЕФ – Камелия Георгиева и кметът на община Раковски -Павел Гуджеров съвместно прерязаха лентата на вече санираното НЧ“Св. Св. Кирил и Методий“.

“ Съставът  от самодейци и творци, заслужават тези инвестиции. Още в мандата на Франц Коков, мандатът на г-н Антонов и моя, продължаваме да полагаме всякакви усилия, за да развиваме тази културна дейност. Поздравления заслужават всички ръководители , участници в това читалище и за златния медал, който донесоха от Световното по фолклор тази година.

Отправям най-сърдечни благодарности към г-жа Георгиева за бързата, експидитивна и добре свършена работа, за професионализма, който е изграден и съхранен в Националния доверителен екофонд.

Незнам за кое по-преди да Благодаря и на госпожа Василева , за това че беше моторът на целия воден цикъл в Раковски, който тласна общината към едно съвсем друго развитие и за това, за финансирането на канализацията на кв.Парчевия през ПУДООС, за десетките проекти по „Чиста околна среда превръщащи сметища в детски площадки за това, че продължава да ни помага и никога не отвърна поглед от нашите проблеми или за това, че ми оказа да бъда част от нейния екип. Ако имам пет добри качества като ръководител четирите са благодарение на Вас. Благодаря Ви!“-сподели кметът Гуджеров.

Сред присъстващите на събитието бяха и зам. министър Атанаска Николова, главният секретар на министерството Валерия Генова , началникът на кабинета на министъра Мирела Тотева и началникът на връзките с обществеността Йова Апостолова.

Дейностите по строително монтажните работи бяха насочени към полагане на нова топлоизолация с минерална мазилка, саниране на всички фасади, подмяна на всички стари прозорци и врати, както и оформянето на детайлите около тях. Старите етернитови покривни панели са премахнати, а на тяхно място  са  положени нови термопанели върху дървената покривна конструкция. Подменени бяха осветителните тела с нови енергоефективни, както и водосточните тръби.

Общата цена на проекта бе на стойност  304’686.80 лв с ДДС.

През 2013 година бе подменена част от старата дървена дограма с нова – стъклопакет с алуминиев профил, а през 2014 година направен мащабен вътрешен ремонт на сградата на Читалището в град Раковски, който включваше ремонт на сцената, ремонт на големия салон, подмяна на седалки и пожарна инсталация.

„Много се радвам, че с инвестицията , която бе вложена, чрез националния доверителен екофонд, ние успяхме да приведем в тази форма и в този вид една сграда, която е символ на духовността.“, коментира г-жа Василева

След официалната част на събитието, министър Василева бе поканена на тържествен концерт подготвен от фолклорен ансамбъл „Слав Бойкин“, специално за повода, където бяха представени български народни танци и фолклорни песни.