Младен Шишков положи клетва като народен представител

В деня определен за  полагане на клетва заедно с другите депутати от 44-то народно събрание Младен Шишков се обърна към избирателите си от община Раковски със следните думи:

 „Приятели,
На 19.04.2017 г. положих клетва пред целия български народ да спазвам Конституцията и законите на страната, и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. С ваша помощ достигнах до това толкова високо ниво в общественият живот. С ваша помощ се надявам да реализираме всичките цели, които си поставихме по време на предизборната кампания. Вярвам, че след четири години всички ние ще усетим промяната, към която се стремим. Бог да пази България!“