На 6.04.ще се проведе Общо отчетно събрание на читалището в кв.Ген.Николаево

П О К А Н А
Читалищното настоятелство при Народно Читалище „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908” гр. Раковски, Ви кани да вземете участие в Общо отчетно събрание, което ще се проведе на 06. 04. 2017г. /шести април две хиляди и седемнадесета година/ четвъртък от 19:00 часа в Зрителната зала на Читалището.
Дневен ред:
1. Отчет на Читалищното настоятелство за 2016г.
2. Финансов отчет за 2016 г.
3. Други.
От читалищното настоятелство при
НЧ „Св.Св.Кирил и Методий– гр. Раковски – 1908”
гр. Раковски