Народния представител Младен Шишков взе участие в заседание,на което се обсъдиха проблемите засягащи хора с увреден слух

Младен Шишков заедно с  колегите си народни представители Светлана Ангелова  и  Даниела Димитрова , по покана на Антон Кутев, взеха участие в заседание на Общественият съвет към Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Целта на заседанието бе разширяване състава на работната група към съвета и организиране на обществено обсъждане на проблемите засягащи хора с увреден слух, както и коментари относно подготвеният  Законопроект за българския жестов език. След като миналата година  Законопроекта бе отхвърлен  поради непълноти, налице е  за внасяне нов проект, който в пълна степен урежда обществените отношения свързани с използването на системите за общуване на хората с увреден слух и е насочен към гарантиране зачитането на човешкото достойнство и на свободата за изразяване и общуване, автономността и независимостта на хората с увреден слух.

На заседанието присъстваха представители на национално представените организации, както и представители на неправителствения сектор. Срещата по своя характер беше безпрецедентна, защото на нея се събраха  всички организации, които имат отношение по темата и в духа на конструктивен диалог успяха да се запознаят със становищата на глухата общност.
От тук нататък предстоят заседания на разширеният състав на работната група, изчистване на спорните моменти в законопроекта и внасянето му в зала. Това е едно събитие дълго чакано от общността на хората с увреден слух.
Народния представител Младен Шишков заяви :“В наше лице те имат пълна подкрепа!“