Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица

Дирекция „Бюро по труда” Раковски  приема заявления от безработни лица във връзка със стартирането на Насърчителна мярка чл. 42 ал. 3 за „Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица“. За подкрепа могат да кандидатстват безработни лица, без значение на каква възраст са, като приоритет ще имат младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги от резидентен тип .

         Кандидатите трябва да се насочат от Дирекции „Бюро по труда” и да бъдат наети на работа по трудов договор в населено място, което се намира на повече от 50 км от селището по настоящия им адрес. Договорът може да е на пълно или непълно работно време.

         Одобрените кандидати ще трябва да сменят настоящия или постоянния си адрес в населеното място по месторабота. Тези, които ще ползват средства за наем на жилище, не трябва да притежават жилищен имот в селището, където ще работят.

         Одобрените кандидати ще получават месечно до 200 лв. за срок до 12 месеца. Предоставената финансова помощ е за възстановяване на част от разходите за наем на жилище, такси за ясла и детска градина, както и за интернет услуги.

За повече информация:

Дирекция „Бюро по труда” Раковски

Тел. 03151/46-93