Непълнолетният откраднал кола от село Шишманци отива във възпитателно училище – интернат

Close up of female hands on the steering. Traveler girl on car trip, looking at the road. View over shoulder

Непълнолетното момче, което на 29 ноември открадна лек автомобил, след което катастрофира с него на магистрала Тракия ще бъде изпратено във възпитателно училище-интернат. Мярката е по предложение на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Раковски. Секретарят на МКБППМН обяви, че непълнолетният е с множество противообществени прояви, за които са му налагани четири възпитателни мерки, но тъй като същият няма подобрение в поведението се е наложило да бъде предприета най-строгата мярка. За щастие при катастрофата щетите са единствено материални. Това е вторият случай на настанен непълнолетен във възпитателно училище от община Раковски през 2023 година.