Обновен парк за жителите на кв.Секирово

Община Раковски облагоради съществуващият парк на ул.“Петър Богдан“ в кв.Секирово. Отпуснатите средства са от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за реализация на проекти с екологична насоченост/ПУДООС/. Проекта с име“ Реновиране на участък от зона за отдих“ е на стойност 10 000 лв. и е номиниран в Националния конкурс на Предприятието „За чиста околна среда“ за 2018 г.

Дейностите, които са реализирани са обособяване зони за игри и отдих, затревяване, зацветяване и залесяване , пейки и кошчета за отпадъци, доставка и монтаж на съоръжения за детска игра и спорт пригодени за хора в неравностойно положение и с физически увреждания.

Тъй като средствата са недостатъчни, за да придобие парка завършен вид, община Раковски направи това с местни средства извън проекта. Разходваната сума от общинският бюджет е 15 000лв., от тях около 7000 лв. за бордюри и тротоари, а останалата сума за люлки, въртележки и катерушки.