Обновяване на общинската художествена галерия „Минчо Кацаров“ с нови репродукции

На 04.09.2017 година в брезовската сграда на общината се състоя обновяване на художествената галерия „Минчо Кацаров“. 126 години от рождението на художника, бяха отбелязани с поднасяне на цветя пред паметния знак в южния парк.

По повод тази годишнина от рождението  на  ненадминатия  портретист на Лудвиг ван Бетовен, в родното му Брезово, бе обновена с нови репродукции Общинската Художествена Галерия „Минчо Кацаров”. Тя е постоянна, намира се на ІV етаж в сградата на Общината и включва репродукции от картини на големия творец, изобразяващи Бетовен и членове от семейството на Л.Н.Толстой