Община Раковски с три одобрени проекта от ПУДООС

IF

След проведени заседания на определената комисия от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева за оценка на проекти разработени от общини, кметства и училища по обявения конкурс „Обичам природата и аз участвам“, комисията одобри и предлага да бъдат финансирани 230 проекта от общо1220 постъпили, като максималната стойност за проект е в размер до 10 000 лева. Сред одобрените проекти са тези на кметствата – Стряма, Шишманци и Чалъкови. Впечатление прави, че въпреки големия брой подадени проекти тези на Община Раковски са класирани в първата десятка.

В кметство Стряма ще бъде създадена зона за отдих и парк с детски люлки и пързалки намиращ се на кръстовището на улица „Иван Вазов“, улица „Панагюрище“ и улица „Елин Пелин“ непосредствено до ЦДГ „Радост“.

В село Шишманци пък ще бъде облагородено част от пред блоковото пространство с напоителна система, монтиране на пейки и кошчета, ще бъдат подменени и детските съоръжения – люлка, катерушка.

Центъра на село Чалъкови също ще бъде променен със създаването на малък детски кът с пързалка, тунел, комбинирана въртележка, тройна детска люлка и осветление.

До този момент в кампанията „За чиста околна среда“ са реализирани 3440 проекта на стойност за над 22 млн. лв. През 2015 година използваният ресурс бе в размер на 3,5 млн. лв. от които 2,3 млн. лв. бяха предоставени на общини и кметства. Същият този ресурс е предвиден и за настоящата 2016 година за общини, кметства, училища и детски градини.

Списъка с класираните проекти може да видите тук.