Общинският съветник Петър Терзийски :„ Значимите и важни неща в Община Раковски се случват„

Визитка

Петър Терзийски е 30 години от село Стряма. Завършва  ПУ“Паисий Хилендарски“ град Пловдив с бакалавърска степен по Политология  . Има магистратура по Управление на човешките ресурси също в ПУ“Паисий Хилендарски“. Работил е в Дирекция бюро по труда в град Раковски като младши експерт по проект „Старт в администрацията“ , по късно във фирма изпълняваща техническа помощ към община Раковски по проекта за изграждане на канализационна и водопроводна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води, като технически сътрудник. Същата длъжност изпълнява и в структурата на ПП ГЕРБ за община Раковски.  По – късно работи за  Сенсата Технолоджис. В момента Терзийски работи в Латекоер България занимаваща се с производство на самолети „AIRBUS” и „BOEING”.

 

Г-н Терзийски, това е първият Ви мандат като общински съветник в ОбС-Раковски. Какви бяха мотивите Ви да се кандидатирате и какви бяха предварителните Ви нагласи и очаквания?

– Да, това е първият ми мандат като общински съветник в ОбС Раковски. Когато се кандидатирах за такъв исках да продължа към пътя на промяната на община Раковски. Промяната, започната от годините малко преди кметуването на г-н Иван Антонов и продължаваща с пълни обороти днес, когато кмет на Раковски е г-н Гуджеров и исках да участвам в този млад екип от професионалисти, който създаде той.

В средата на мандата Ви припокриха ли се те ?

– Да, смея да твърдя, че очакванията и нагласата ми преди две години се покриха напълно с реалното ми участие в ОбС Раковски. Всички колеги от групата на ГЕРБ работим като едно цяло – има разбиране, екипност и разбирателство между нас.

По презумпция в  дневния ред на Общинския съвет няма маловажни въпроси,но все пак кои от тях са с по-особена важност за развитието на общината?

– В дневния ред на Общински съвет Раковски маловажни въпроси няма. Всеки един въпрос, всяка една докладна, предложение или молба ни поставя под отговорността да вземем възможно най – правилното решение, не само за подателя, но и за обществото или общността която пряко засяга тя. Но въпроси касаещи доброто развитие на цялата община са тези свързани с бюджета, образованието и детските градини.

Във всеки Общински съвет  съществуват своеобразни политически полюси ляво-дясно, мнозинство-малцинство,които гравитират около някакъв своеобразен център. Как се чувства това през настоящия мандат?

– Ляво и дясно винаги е имало и ще има, но в този мандат на Общински съвет Раковски дясното т.е. групата на ПП ГЕРБ е абсолютно мнозинство, което обаче не означава, че не се съобразяваме и с мненията на малобройните представители на останалите политически групи в местният парламент. Все пак сме доказали с действията си, че винаги сме били достатъчно толерантни към тях и ще продължаваме да бъдем, независимо от спекулациите им.

Вие сте   председател на комисията по „Здравеопазване и социални дейности“ и член на постоянната комисия „Управления на общинската собственост“. Получава ли се синхрон или разногласията и търканията между участниците в тях преобладават?

-Смея да твърдя, че и в двете комисии в които участвам се постига единодушие, но понякога то среща доста дълги дискусии, въпроси и коментари.

По време на самите заседания вотът протича сякаш по някакъв автоматичен режим на гласуване.И доколкото вземането на решения е доминиращо по докладни записки на кмета,то местният парламент може да се смята за едва ли не за някакъв придатък към общинската администрация.

– Предполагам, че за аудиторията и зрителите на местната телевизия наистина изглежда точно така, но преди да се стигне до гласуване по време на сесия на Общински съвет, всяка една докладна е внимателно разгледана няколко пъти и в повечето случаи от поне две комисии от по седем човека, като всеки един дава становища за съответния въпрос или казус и в края се стремим да вземем най – правилното от всички.

Вашата равносметка и оценка за свършеното досега от ОбС-гр.Раковски и и вашият личен принос?

– За периода от 25 октомври 2015 година до сега, се направи изключително много за нашата община. Построиха се две детски ясли –  на територията на село Белозем и село Стряма, защото жителите наистина имаха крещяща нужда от тези детски заведения, като средствата бяха заделени единствено от общинския бюджет. Село Стряма се сдоби с велоалея, красив фонтан на обновения център, множество детски площадки, асфалтирани улици- благодарение на общинското предприятие „Благоустрояване и превенция“ създадено и работещо изключително добре по идея на кмета Гуджеров. Както Стряма, така и другите населени места се сдобиха с редица обновления, като не само Общински съвет има заслуга за всичко това, но и добрата работа в синхрон на общинския кмет Павел Гуджеров със кметовете на населените места. В групата на ПП ГЕРБ към ОбС Раковски участваме трима общински съветници, като решенията, както споменах се съгласуват не само между нас, но и с нашия кмет г-н Васил Черпелийски, като винаги се съобразяваме с неговото мнение разбира се и се стремим да му бъдем полезни по всякакъв начин.

Кои са точките от Вашия дневен ред, които бихте искали да реализирате до края на мандата Ви?

– Може би най – важната измежду всички е изграждането на канализационна мрежа и Пречиствателна станция за отпадни води на територията на село Стряма. Както аз така и всички граждани на Стряма копнеят дълги години за един такъв реализиран проект. Бюджета на Общината за изграждането на едно такова съоръжение е изключително малък, а в същото време кандидатстването за отпускане на евро средства за такива строително монтажни дейности за населени места като нашето е невъзможно. Както г-н Гуджеров, така и г-н Черпелийси правят всичко по силите си за да прокарат един такъв проект, а ние им помагаме с каквото можем, защото както за нас, така и за тях реализацията на един такъв проект е от изключително важно значение за населението на едно голямо село каквото е Стряма.

Какво Ви казват хората , с които се срещате , т.е вашите съседи, съграждани в Общината? Търсят ли Вашето съдействие за проблемите си ?

Бих искал да благодаря на хората които ми гласуваха доверие на изборите през 2015 година и искрено се надявам да не съм ги разочаровал по някакъв начин. Давам всичко от себе си за да съм полезен както за общината, така и за родното ми село Стряма. Всички трябва да са на ясно, че важните и значимите неща се случват бавно, но все пак се случват. Все пак всички ние работим за благото на тази община и за едно по – добро място за живеене.