Общинският съветник Рангел Матански ще развива социалното фермерство в България

Общинският съветник от ГЕРБ  Рангел Матански, като представител на СНЦ „Заедно за личностно развитие“ бе в Коридония, Италия в периода 15-16 ноември във връзка с подготвителна среща по проект “Formazione per Agricoltura Sociale e Sviluppo Territoriale” (FASST), който е финансиран по Програма на Европейската Комисия Еразъм +, Ключово действие 2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

FASST се изпълнява от консорциум от 9 партньора от 5 Европейски държави (Италия, Белгия, България, Македония и Испания). FASST ще разработи безплатни онлайн „лице в лице“ обучителни модула за насърчаване на предприемачески инициативи в областта на социалното земеделие в Европа.

Консорциумът стартира изпълнението на проекта с изготвяне на план за разработване на интелектуален продукт 1, който е изграждане на платформа FASST и виртуална общност. След това партньорите очертаха подробностите за интелектуален продукт 2, като обсъдиха общата методология за оценка на нивото на прилагане на социалното фермерство в съответните държави.

Първата среща също представляваше чудесна възможност партньорите да се договорят за логото на проекта и уеб-домейна, за да се насърчи видимостта на проекта и да започнат дейности за разпространение.

Проектът ще се реализира в рамките на 24 месеца. Заедно за личностно развитие предвижда да реализира проучване в България свързано със степента на развитие на социалното фермерство, наличие на законодателство в тази сфера и добри практики. През  2019г. се предвижда чрез конференция в България да бъдат представени резултатите по проекта. От българска страна, с цел постигане на максимален ефект от изпълнение на проекта, се търсят партньори работещи в тази сфера. В тази връзка се отправя призив към всички заинтересувани страни да се включат в изпълнението на проекта, който е с 2 годишен период на изпълнение.  Към момента с Аграрен университет Пловдив е постигнато споразумение за асоциирано партньорство и студентите от университета ще бъдат запознати със социалния аспект на този вид фермерство.

„Очарован съм от това, което  видях при нашите партньори в Италия. С финансиране от държавата и местните власти през 2017 е изградено селище за работа с зависими от наркотици, жертви на насилие, възрастни хора, деца в риск и други рискови групи. В момента там са настанени над 40 човека като те не само се хранят и обгрижват, а са директно заети в работата в земеделското стопанство, грижат се едни за други – готвят, чистят и др. Самия социален кооператив отглежда животни и притежава 500 декара земеделска земя върху, които се отглеждат по биологичен начин винени и десертни лозя, мандарини, малини, маслини и др. От тях се произвеждат биологични сладка, компоти, сокове, меса, зехтин, млечни продукти, вино и др. Тези продукти служат както за изхранване на жителите на „социалното“ селище така и за продажба. Самото общество е социално отговорно и е склонно да плаща по-висока цена за такъв вид продукти. Получените приходи подпомагат издръжката на кооператива. Постоянно заетите лица са над 20 човека. В заключение искам да поканя всички хора ангажирани в социалното фермерство в България да се свържат с нас, за да може заедно да разработим обучителни инструменти полезни за бъдещето развитие на този социален феномен.“, сподели Рангел Матански