Общинският съветник Татяна Изевкова: Успяхме да запазим данък“сгради“ за хората с най-ниски доходи

Татяна Изевкова е на 27 години от гр.Раковски. Завършва СА“Д.А.Ценов“-гр.Свищов, степен бакалавър „Финанси“ и степен магистър „Финансово управление в публичния сектор“. Продължава обучението си в Национален политически институт „Д.Благоев“. Има 6 години професионален опит в банковата сфера. От 2015г. общински съветник в община Раковски и от декември 2017г. зам.-председател на Общински съвет Раковски.

1. Г-жо Изевкова, това е първият Ви мандат като общински съветник в ОбС-Раковски. Какви бяха мотивите Ви да се кандидатирате и какви бяха предварителните Ви нагласи и очаквания относно работата Ви в местния парламент?

Вярвам, че това, което мотивира всеки кандидат за кмет или общински съветник е желанието му да продължи развитието на община Раковски и да помага на жителите й. Да,това е първият ми мандат като общински съветник и като всяко ново начинание в началото бе трудно. Лесно е да си от едната страна, в която си само наблюдател и коментатор на случващото се в общината, но тя се нуждае от млади и дейни хора, които да участват пряко в управлението й. Надявам все повече млади съграждани да се включват и да не се страхуват,че няма да се справят с тази отговорна задача.

2. В средата на този мандат припокриха ли се предварителните Ви очаквания?

Бих казала,че са се препокрили,но винаги има още какво да се желае и да се постигне. Ние с колегите ми от групата на БСП работим в екип и обсъждаме всички точки от дневния ред на заседанията на ОбС.

3. По презумпция в дневния ред на Общинския съвет няма маловажни въпроси, но все пак кои от тях са с по-особена важност за развитието на общината?

За мен в дневния ред на ОбС няма маловажни въпроси. Аз преглеждам всяка една докладна, предложение или молба, независимо, че някои не попадат е комисиите, в които участвам.Трябва да съм подготвена, за да взема най-правилното решение, което пряко засяга обществото. Въпреки това, като по-съществени са въпросите свързани с разпределянето на бюджета, здравеопазването и образованието.

4.Във всеки Общински съвет съществуват своеобразни политически полюси ляво-дясно, мнозинство-малцинство,които гравитират около някакъв своеобразен център. Как се чувства това през настоящия мандат?

През този мандат на ОбС ние от групата на БСП сме малцинство, а колегите от ГЕРБ са управляващото мнозинство. Смея да твърдя, че независимо от политическите ни различия,поддържаме добри дипломатически отношения и някои от нашите предложения дори биват приемани. Считам, че е успех и едно от последните решения на Общински съвет, когато управляващите се съгласиха и приеха предложението на председателя на местната структура на БСП и общински съветник Петър Антонов за прогресивна скала при облагането на населението на община Раковски относно местния данък „сгради“. На последната сесия за 2017г. колегите от ГЕРБ подкрепиха и наше предложение, с което избраха мен и г-н Виктор Узунов за зам.-председатели на ОбС.

5. Вие сте член на комсията по бюджет и финанси и на комисията по здравеопазване и социална дейност. Получава ли се синхрон или разногласията и търканията между участниците в тях преобладават?

Член съм на двете комисии още от самото начало на мандата. Заседанията на комисиите протичат гладко. Основните разногласия се получават в комисията по бюджет и финанси, но това е нещо нормално, защото най-важно за развитието на общината е правилното планиране и изпълнение на бюджета й. Всяко наше решение трябва да е подчинено на идеята жителите на общината да живеят по-добре.

6. По време на самите заседания вотът протича сякаш по някакъв автоматичен режим на гласуване. И доколкото вземането на решения е доминиращо по докладни записки на кмета,то местният парламент може да се смята за едва ли не за някакъв придатък към общинската администрация. Така ли е в действителност?

Знам, че за много от гражданите заседанията на ОбС се струват монотонни и скучни, но бих ги уверила,че всички въпроси от дневния ред са разгледани обстойно в комисиите. Всеки един съветник участва поне в две от комисиите, а някои дори и в три. Не бих се съгласила,че Обс е придатък към общинска администрация, напротив, има случаи, в които откриваме грешки и несъответствия, отправяме препоръки и отхвърляме предложения,независимо кой е вносителя на тези предложения.

7.Вашата равносметка и оценка за свършеното досега от ОбС-гр.Раковски и и вашият личен принос?

За изминалите две години се осъществиха някои проекти, които са от съществено значение за общината. Изградиха се две нови детски ясли, тези в с.Белозем и с.Стряма, осъществи се идеята за общинска охрана, благодарение на новото общинско предприятие се асфалтират улуци и извършват текущи ремонти. Въпреки,че не сме управляващата партия ние подкрепяме тези инициативи, защото голяма част от тях бяха заложени и в нашата предизборна платформа. Приноса ни като група в ОбС е предложението ни за прогресивна скала при облагането на населението с местния данък „сгради“, с което успяхме да запазим скалата за хората с най-ниски доходи и респективно с най-малки имоти и те да не бъдат натоварвани допълнително.

8.Вие сте общински съветник от гр.Раковски. Какво направихте за града и какво предстои да направите с инструментариума на ОбС?

На първата сесия на ОбС през 2015г засегнах един проблем, който смятам за значим за жителите на кв.Секирово. Става въпрос за графика на междуградския транспорт и спирките, които обслужва в квартала. От години на хората им се налага да ползват една единствена спирка, тази в центъра на Секирово. Смятам,че ще бъде голямо улеснение за тях, ако успеем да изменим графика и започнат да се използват съществуващите спирки до поликлиниката и ОУ“Христо Ботев“. Това е една точка от личния ми дневен ред, която се надявам да се осъществи до края на мандата.

9.Какво Ви казват хората , с които се срещате , т.е вашите съседи, съграждани в Общината?Търсят ли Вашето съдействие за проблемите си ?

В градче като нашето е нормално, когато човек има проблем да потърси съдействие от някой свързан пряко с общината. В тази връзка благодаря и на колегите от ОбС Раковски, с които успешно си сътрудничим да върнем нужната информация на съответния гражданин свързал се с някой от нас. Всички ние в ОбС работим за благото на общината и на жителите й , защото тя е нашият дом и искаме да бъде най-доброто място за живеене.