Осем съвета как да се предпазим от пожар през лятото

С настъпването на летните жеги опасността от възникване на пожари нараства значително. Много от големите пожари у нас през последните години са в следствие на човешка грешка или немарливост, които биха могли лесно да бъдат избегнати, а резултатите често включват сериозни щети за хората или за околната среда. В разгара на тазгодишния летен сезон екипът на Пожарна защита ООД публикува набор от съвети за това как да предотвратим вероятността от възникване на пожар и как да се спасим невредими, ако попаднем в такъв.

Внимавайте с огъня на открито

Когато сме на открито, е нужно да избягваме паленето на огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности. Паленето на огън при ветровито време трябва да се избягва, тъй като е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да има възможност за навременна и адекватна реакция.

Стъклените отпадъци също са потенциална заплаха

Едно често пренебрегвано предупреждение е да не се изхвърлят стъклени бутилки в полето или гористите местности, тъй като те могат да имат ефекта на лупа и да доведат до запалване на сухи треви.

Деца и запалителни предмети

Може би най-важното правило за предпазване от възникване на пожар в дома е да не оставяме деца без наблюдение близо до нагревателни уреди или да си играят с кибрит, запалки и други опасни предмети. Ако използваме свещи в дома си, те трябва да са поставени в стабилни свещници и на места, където децата и домашните любимци не могат да ги достигнат.

Цигари

Цигарите са често срещана причина за възникване на пожар в битова среда. Ето защо съветът към пушачите е да не пушат в леглото, тъй като може да заспят и да се запали пожар. Не е желателно също да се оставят не загасени цигари, които може да паднат на килима или вестника и също да предизвикат инцидент с трагичен край.

Отоплителните уреди в дома

За да се предпазим от пожар в дома е важно още да избягваме поставянето на горими предмети в близост до отоплителните уреди, както и да следим за тяхната техническа изправност и да не претоварваме електрическата мрежа.

Как да реагираме при пожар

Ако станем свидетели на пожар, най-важното, което трябва да направим, е да се обадим на 112 и да обясним точно ситуацията. Най-доброто решение за превенция на пожари в дома е да имаме инсталирана сигнално-охранителна техника с димен датчик, който да сигнализира на охранителната фирма навреме и тя да реагира незабавно. Наличието на пожарогасител също може да помогне много. Около 80% от домакинствата в развитите страни са оборудвани в пожарогасители в техните домове. В България няма официална информация, но по всяка вероятност съответният процент е едноцифрено число. Когато вкъщи имаме деца, домашни любимци или възрастни хора е добре да имаме пожарогасител под ръка, тъй като изключително голям процент от всички пожари възникват в домашни условия. Също така със сравнително малка инвестиция може да избегнем големи евентуални щети. Не бива обаче да забравяме, че пожар се гаси с пожарогасител само когато е в начален етап и когато знаем какво гори.

Опасност от задушаване

Над 70% от жертвите на пожар в света са починали не от самия огън, а от задушаване от дима. Затова, ако сме блокирани, незабавно трябва да запушим процепите, откъдето влиза димът, с кърпи, дрехи и други подръчни материали и да сложим около лицето си мокри парцали, които значително ще намалят вдишването на дим. Това може да ни предостави ценни минути, през които да получим помощ.

Много е важно също, че димът се движи от долу нагоре, затова ако попаднем в много задимени помещения е задължително да клекнем или дори да легнем на пода, защото ниско долу въздухът е най-незадимен и ще имаме още няколко минути за дишане, които може да са от жизнено значение.

Възможност за бягство

Новите сгради, най-вече бизнес постройките, са направени от гипсо-фазер. Той се чупи лесно и ако сме в такава сграда можем да си проправим път в съседни, по-малко задимени, помещения. Най-важното в подобна ситуация е да избягаме от дима и огъня, да се евакуираме по посока на пътищата на евакуация които не бива да допускаме да бъдат блокирани от огнището на пожара.