ОСИГУРИХА КОМПОСТЕРИ ЗА ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В РАКОВСКИ

Инициативата на общинското ръководство на Раковски за осигуряване на компостери във всяка детска градина е с  образователна и възпитателна цел.

По проекта на  община Раковски  са обхванати всички  6 забавачки . Стойността на компостерите  е  около 2 500 лв.

Зам.кмета Татяна Бакова заедно  посети всички детски заведения и като педагог  обясни на малчуганите по достъпен за тях  начин какво представлява компостера и каква е неговото предназначение.

На малчуганите  бе прожектиран анимационният филм „Ози Озон“, който ги „отведе“ на едно изследователско пътешествие към озоновия слой. По увлекателен и достъпен начин малките палавници  бяха запознати с ролята на озоновия слой за опазването на живота на планетата. Филмът е продуциран от Екологичния видео център на сдружение „Природа назаем“.

Бакова предостави на ръководствата на детските градини  наръчник , с който ще могат да научат повече за разделянето на хранителните от останалите отпадъци и тяхното третиране при превръщането им в хранителна среда за растенията. Наръчникът е  специално разработен с практични съвети, свързани с процеса на компостиране – разграждане на органичните отпадъци в присъствие на кислород, при който се получава еднороден кафеникаво-черен ронлив материал, подходящ за наторяване и възстановяване на органичната материя в почвите.

С тази инициатива  Общиина Раковски положи  основите на следващата стъпка на дългосрочния  проект за „Градско и фамилно компостиране“ като природосъобразен начин на живот и добрите практики приложими в градска среда.

„Утвърждаването на фамилното компостиране в пластмасови компостери, като практика за домакинствата, ще намали количеството отпадък, който се отделя ежедневно от всяко от тях. Този отпадък ще бъде трансформиран в полезна тор, която ще се използва като добър почвен подобрител.“- комнтира Татяна Бакова.

„Компостирането е един от най-подходящите и икономични методи за третиране на биоразградими отпадъци. Това е процес, при който органичните вещества се разграждат и превръщат в хумосоподобен материал, наречен компост. Компостът подхранва почвата, изгражда структурата, повишава обмяната на въздуха /аерацията/ и осигурява задържането на вода в нея.“- обясни  кмета Павел Гуджеров.

Семейното компостиране поставя основите на нов тип екологична култура на населението. То е предпоставка за цялостно въвеждане на разделното събиране на битови отпадъци.

Практическите методи за намаляване и преработка на хранителни отпадъци в домашни условия са част от „зелените“ проекти на общинска администрация Раковски и лично на кмета Павел Гуджеров. Преди да бъде избран за общински кмет, Гуджеров бе зам.министър на МОСВ и екологията и природосъобразните практики за опазване на околната среда не са му чужди. Нещо повече, малко известен е факта, че градоначалникът отдавна компостира битовите отпадъци на фамилното  домакинство  със собствен компостер в двора си.