Отборът на ОУ „Христо Смирненски” отново е победител в общинско състезание за защита от бедствия и катастрофи

Във връзка с изпълнение на мероприятия, залегнали в Националния календар за изяви по интереси на деца и ученици  се проведе Общинско ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”, включващо теоритична проверка знанието на учениците. В състезанието взеха участие ученици от всички училища в община Раковски.

На 1-во място и тази година се класира отборът от ОУ „Христо Смирненски” гр. Раковски, които ще представят общината на Областния кръг от състезанието на 10-ти май в град Пловдив.