ОТКРОВЕН РАЗГОВОР С ЖЕЛЯЗ ТУРЛАКОВ ОТ ЦЕНТЪР „НОВО НАЧАЛО“

Във втория ден на МХФБ, след катехизиса по темата за изгубването и намирането/осъзнаването/гостуваха група младежи от център „Нов живот“, чиято дейност е свързана с лекуване и освобождаване от различни зависимости. Те дадоха свидетелство пред младите християни за чудесата на вярата в техния живот. След като изслушаха разказите на някои от тях, присъстващите, имаха възможност да им задават различни въпроси.

Станимир Владов от Белене попита „има ли такова понятие като бивш наркоман?“-Един доста популярен въпрос свързан с такова твърдение. Отговора на Желяз Турлаков, основател на този  център бе положителен:“Да има такова понятие,въпреки трудностите и изгубванията. Аз самия съм такъв.“Пътя, който е извървял самия той  към спасението не е бил лесен, но това сега му дава опит да помага на хората изпаднали в такова положение.

В далечната 1989 година, Желяз е  започнал да употребява забранени вещества, следвайки модата. Тогава почти не е имало информация, като сега за вредата от тях, и подхлъзването е било лесно и бързо. Според него, той дори се е чувствал добре и е смятал, че това е решение на проблемите, които е имал по онова време, намирайки сила и самочувствие в тях, които по-късно, обаче се оказват измамни и пагубни. Към  настоящия момент в центъра се предлага рехабилитация, на нуждаещите се хора, като се следва био-психо-социален и духовен модел на лечение.“ Естествено фундамента на това нещо е най-вече духовната промяна, откриването на християнския път, като начин за спасение и по-нататъшно предпазване и укрепване. Така наистина се става „бивш наркоман“.сподели Турлаков.

Вярата и християнските ценности, наистина лекуват запълвайки тази празнота, която има всеки зависим и тук не става въпрос само за наркотични вещества, а също така и за алкохолизъм, хазарт и др.
След прилагане на успешно лечение, често зависимите се превръщат в по-добра версия на самите себе си .
Преломният момент за него е бил на 27 декември на 2001 година, когато е попаднал в невъзможна и тежка ситуация от, която не е виждал измъкване. Бил е смазан и безнадежден. Тогава е изрекъл първата си истинска молитва и е дал обещание да промени живота си. Не след дълго като по чудо, се намира решение и нещата започват да се променят. Така той основава центъра, помага на хората с екипа си и следва своята мисия. Вълнуващата историята на Желяз може да видите тук:
m m3 m4 m2