ОУ „Гео Милев“ в  Белозем се включва в проекта „Всеки ученик ще бъде отличник“

За първа година дванадесет училища, обединени от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ организират Регионален форум на тема „Иновативни практики за интеркултурно взаимодействие на заинтересованите страни в образованието”. Участие във форума ще вземат над 120 учители от осем общини, идващи от четири области в страната, които ще представят своя практически опит по въвеждане на интеркултурно образование и задържане на децата в училище. От община Раковски участие ще вземе ОУ „Гео Милев“, с. Белозем.
Цели на форума са:
–       да покаже добри практики по Програма „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище“;
–       да разшири пространството за популяризиране на добри практики и иновации, приложими в българското училище;
–       да обогати педагогическата общност със съвременни методи за работа с ученици, родители и институции за обхват и намаляване отпадането на ромските деца от училище.
В рамките на форума ще се акцентира на споделеност от провеждане на родителски тренинги и обмяна на опит между ученическите парламенти и родителски клубове, както и ще се посети културно-исторически център МАЛ ТЕПЕ. Това ще бъде продължение на проекта, партньорството и разширяване на обхвата на Програма за превенция на отпадането на учениците от училище.

Форумът ще се проведе на 17 март 2018 г. в актовата зала на СУ „Васил Левски“ с.Маноле, община Марица, област Пловдив. Официалното му откриване ще бъде от 10:00 ч., а споделянето на добри практики по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ ще започне веднага след официалното откриване. Средно училище „Васил Левски“ с.Маноле е най-новото училище в област Пловдив.

Гости на Регионалния форум, които са потвърдили своето участие са: Иванка Киркова – Началник на Регионално управление по образование – Пловдив; Проф. д.п.н. Румяна Танкова – Декан на Педагогически факултет на ПУ”Паисий Хилендарски”; Проф.д.п.н. Пламен Радев, Ръководител катедра „Педагогика и управление на образованието” в ПУ“Паисий Хилендарски“; д-р Зоя Микова – преподавател в АМТИИ – гр.Пловдив; Доц. д-р Йосиф Нунев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически колеж – Плевен; Проф. д-р Янка Тоцева – преподавател по педагогика и реторика; Дориана Басамакова – Директор „Оценка и въздействие“ към Тръст за социална алтернатива; Деян Колев – Председател на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”; Теодора Крумова – зам.-председател на ЦМДЕТ”Амалипе”; Петя Димитрова, Нели Николова, Бисера Димитрова – регионални координатори на ЦМЕДТ”Амалипе”, както и представители на Общини Раковски, Садово и Септември.