ОУ „Христо Ботев“ обучават по Еразъм +

В началото на месец май в препълнения компютърен кабинет на ОУ „Христо Ботев“ се проведе вътрешно-квалификационен модул „Ние учим лесно, щом е интересно“, по проект на програма Еразъм +, „Да посрещнем, знаещи и можещи, предизвикателствата на 21 век в образованието на децата ни“.

Моника Косова и Милена Лесова демонстрираха пред колегите си от начален и прогимназиален етап знания и умения за създаване на онлайн обучителни приложения, придобити по време на посетения курс в „Pilgrims School of English“, Великобритания.

След това всички присъстващи учители имаха възможност сами, под ръководството на обучаващите учители, да създадат своите първи онлайн тестове по предметите, по които преподаваха.

Оценката за проведеното практическо обучение беше повече от положителна. „Това беше най-полезното за мен обучение досега“ – сподели Веселина Гаджева, преподавател по английски език в начален етап. „Още на следващия ден приложих наученото от обучението в часовете си по английски език и това не само повиши интереса на децата към изучавания материал, но и определено предизвика възхищението им, че тяхната учителка може да „прави такива интересни игри по Интернет““.