ОУ Христо Ботев с филм за дейността си на регионална конференция 

Уважаеми родители и ученици, за нас е изключителна чест да ви представим филма за училището ни – „Приказка за едно голямо училище в едно малко градче“, който представя дейността на педагогическия колектив за обучение и възпитание на учениците в начален етап и бе представен на III-та Регионална конференция на началните учители от област Пловдив „Училището – място за деца“, Пловдив, 31.03. – 01.04.2017 г.

Темата на конференцията бе „Компетентностен подход в обучението“. Тя премина под патронажа на г-жа Иванка Киркова- началник на Регионалното управление на образованието – град Пловдив. Гости на събитието бяха г-жа Мария Гайдарова – заместник-министър на образованието и науката, г-н Лазар Додев – дирекция „Квалификация и кариерно развитие” в МОН, Рени Рангелова – МОН, експерти от РУО, учители и директори от област Пловдив и др.

Изказваме нашите искрени благодарности за поканата и подкрепата на г-жа Васка Атанасова и г-жа Марияна Механджиева – старши експерти начално образование в РУО – гр. Пловдив, към всички наши учители, ученици и родители, с помощта на които този филм се осъществи.

От ръководството на учебното заведение

ФИЛМ -> http://oubotev.bg/