ОУ „Христо Смирненски“ гр.Раковски се удостоява със ЗНАК „ETWINNING УЧИЛИЩЕ“

ОУ „Христо Смирненски“ гр.Раковски се удостоява със ЗНАК „ETWINNING УЧИЛИЩЕ“ /от общо 24 училища и градини в България/. Това е признание на европейско ниво за работата, ангажираността и отдадеността на всички екипи, работещи в нашето училище по eTwinning на Европейската програма ЕРАЗЪМ+.Това е признание и за още много ученици, които вече завършиха, но работиха по различни проекти!
От 2007 г. училището работи по проекти в онлайн платформата eTwinning – общност на училищата в Европа, където общуваме, сътрудничим си , развиваме общи проекти и сме част от най-вълнуващата учебна общност в Европа.

Dear Deyana Peykova
Congratulations on the success of your school obtaining the award of the eTwinning School Label 2018- 2019. It is a great achievement by all the eTwinning team in your school and an example to all schools in the eTwinning Community.
Once again congratulations as the FIRST set schools to receive this new award, a wonderful achievement

The eTwinning Team /в превод/:

Уважаеми Деяна Пейкова

Поздравления за успеха на училището ви да получите наградата за училищен знак eTwinning 2018-2019. 
Това е голямо постижение на целия екип на eTwinning във вашето училище и пример за всички училища в eTwinning
общността.
Още веднъж поздравления, тъй като ПЪРВИТЕ училища да получат тази нова награда, чудесно постижение"

Екипът на eTwinning