ОУ „Христо Смирненски“ с нов проект

ОУ „Христо Смирненски“ стартира нов проект по програма „Еразъм +“ КД2 – E-Learning Interactive Open School (E-Lios). Първата визита на учители се състоя в периода 10-16.02.2016г. в Патра, Гърция, по време на която бяха планирани основните дейности в рамките на този тригодишен проект. Предвиждат се мобилности на ученици в Латвия, Италия и Полша. Основен резултат от това партньорство ще бъде дигитална платформа, която освен дидактични материали за учители и уроци за ученици, да постави основите на електронното учене и свързаните с него подходи. По време на конференцията участие взеха професори от Университета в Патра, както и представители на Регионалния инспекторат по образование в областта.