ОУ „Христо Смирненски“ с одобрен проект на стойност 1 748 482 лв. (вижте какви иновации предстоят)

ОУ „Христо Смирненски“ – град Раковски получи одобрение по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024-2027. Проектът е на стойност 1 748 482 лв. и със средствата ще бъде изградена пристройка с четири нови класни стаи и надстройка, с още две класни стаи, както и библиотека, сензорна стая, зала за психомоторика, логопедичен кабинет и стая за занимания по интереси. „Вярваме, че една модерна образователна среда ще допринесе за образователните постижения на учениците“. Коментираха от ръководството.