Павел Гуджеров е избран член на УС на ПУДООС

ПУДООС

На редовно събрание на Управителния съвет на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Кмета на Община Раковски – Павел Гуджеров бе избран за представител на НСОРБ в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Основен предмет на дейност на ПУДООС е реализация на екологични проекти и дейности в изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на околната среда.  В изпълнение на своя предмет Предприятието отпуска заеми или безвъзмездно финансира екологични проекти, в т.ч. на общини.

Съгласно Правилникът за устройството и дейността на ПУДООС, Управителният съвет на предприятието се състои от 7 членове, в т.ч. един представител на НСОРБ, именно тази квота бе запълнена от Гуджеров.

„Трогнат съм от доверието, което ми бе оказано от целия управителен съвет на НСОРБ. Ще дам всичко от себе си да го оправдая. Освен всичко друго за мен ще бъде удоволствие да мога да работя отново с доскорошните си колеги от МОСВ и ПУДООС“ коментира Гуджеров.

Припомняме, че преди около месец от Община Раковски информираха широката общественост за одобрен проект именно от ПУДООС на стойност около 2,7 милиона лева за канализация на кв.Парчевич, гр.Раковски.

Поздравяваме Кмета Гуджеров за новата отговорна длъжност и напомняме, че подобни длъжности са натоварени с много очаквания, които следва да бъдат оправдани.