Павел Гуджеров към самодейците:“Субсидията ви всяка година ще расте. Мога да поема ангажимент, че няма да вървите надолу“

Павел Гуджеров и кандидатите за общински съветници от ПП ГЕРБ  се срещнаха със самодейците от НЧ“Св.Св.Кирил и Методий“ в Раковски, за да изслушат проблемите им и техните искания. Срещата бе по-скоро приятелска дискусия отколкото предизборна.

„Активностите на читалищната дейност  ги разделяме на инфраструктурна част, които са свързани със  сградата и ежемесечните режийни разходи , в това число задълженията ни към обслужващите фирми за поддръжка на парна инсталация, противопожарна система и системата за съхранение на личните данни. Всичко това е свързано с огромни финанси, като само  3 от основните договора са  на стойност над 1 000 лв. на година, което прави държавната и общинска  субсидията крайно недостатъчна, за да изпълняваме основната си функция и дейности.

Един от най-големите ни проблеми е свързан с проект, който започнахме преди 2 години, който касае  ремонта на вътрешната част на читалището, включително  ново осветление и озвучаване на залата и нова репетиционна зала. За приключването на този проект  не ни достигат около 11 000 лв. Имаме нужда и от средства за нови костюми и подготовката на нов репертоар и представление.“-  изложи проблемите на читалището председателя на настоятелството Полина Рекина.

Павел Гуджеров отбеляза, че никога бюджета за култура не е бил коригиран надолу и не е бил „отрязван “ през четирите години от мандата му. Присъстващите  в залата зам.кмет по културата Божидар Стрехин  и зам.кмет по бюджет и финанси Татяна Бакова потвърдиха думите му.

 

„Нашата община е една от най-добрите в сферата на еврофондовете. Без да преувеличавам, но Рангел Матански, Мария Гиеава, Йосиф Ячев  са много вещи в тази област. Сградата на общината е много близка до тази на Читалището.Това, което се опитвам да ви кажа е, че ние винаги ще ви помогнем стига да ни потърсите за съдействие. Ако гласувате за мен вие гласувате за един много добре сработен екип.

Затова ще си позволя да ви отправя една тънка критика. Ако бяхте  ни потърсили за консултант по проекта, сега нямаше да дължите нещо, което няма откъде да вземете.

В никакъв случай няма да ви оставим по средата на проекта. Мога да поема ангажимент , че няма да вървите надолу и субсидията ви всяка година ще расте.“- увери самодейните дейци Павел Гуджеров.

 

Кандидатът за втори кметски мандат на община Раковски подчерта, че в програмата му за развитие на общината не е пропуснато и развитието на културната дейност като саниране на читалищата в Стряма, Белозем и Шишманци и подпомагане на активните самодейни състави.