Павел Гуджеров:ОБЩИНА РАКОВСКИ Е ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ТИГЪР НА ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Община Раковски с интегриран икономически подход за мащабно решаване на фундаментален проблем, кметът Павел Гуджеров: „Общинското предприятие „Благоустрояване и превенция“ е най-голямата общинска иновация за мандата

Интервю за БИЗНЕС КЛУБ

1. – Г-н Гуджеров, как се промени облика на общината при вашето управление? Какво променихте досега?

– Ключовите проблеми , които бяха адресирани в самото начало са улиците и уличната инфраструктура, която повсеместно в цялата община и във всички населени места беше изключително проблемна. Към настоящия момент не, че сме решили проблема, но ситуациата изглежда доста по-различна. Направиха се не малко улици и тротоари и смея да кажа, че нещата стоят по един значително по-добър начин. Изцяло нова канализационна и водопроводна система изградихме в кв. Парчевич, а с обновени водопроводни мрежи са вече и селата Шишманци и Момино село.

Не без значение в този случай е първото общинско предприятие регистрирано в Камарата на строителите в България ОП“ Благоустрояване и праванция“, което създазохме в този мандат. Работим със собствена техника и наета сила, а разходите по изграждането и рехабилитацията на уличната мрежа са значително по-малки, което ни позволява да вдигнем обема.

Другият проблем, който беше акцентиран към нас бяха детските градини. Те бяха напълно недостатъчни като в двете големи населени места в общината Стряма и Белозем липсваха яслени групи. Такива създадохме и намалихме интензивността на проблема. Следващата стъпка беше изграждане на нова сграда с две нови групи и физкултурен салон в ДГ“Щастливо детство“ в гр.Раковски. С това значително ще облекчи недостига на места в детските заведения. Както казах на жителите на Раковски на първата копка на новото крило на забавачката :“Не се притеснявайте да правите деца , ние ще продължаваме да правим детски градини докато трябва.“

Следващият по-сериозен проблем беше, че община Раковски е домакин на много културни събития, а централния площад на кв.Ген.Николаево изглеждаше в много окаяно състояние, напълно амортизиран и от десетилетия не беше ремонтиран. Това е проблем, който решихме напълно . Сега централната градска част изглежда по един значително по-добър начин. Към това мога да добавя и проблема с енергийната ефективност, макар да не е свързан пряко с читалището, косвено има отношение. Двете големи сгради на центъра на кв.Ген.Николаево НЧ“Св.Св.Кирил и Методий“ и сградата на общинска администрация бяха изцяло санирани със сменени покриви и дограма и сега имат много по-приветлив вид.

Други проблеми , които сме поели като ангажимент към жителите на нашата община и сме се старали да изпълняваме са парковите пространства и зоните за отдих. Отново благодарение на ОП“Благоустрояване и превенция“ -Раковски успяхме да рехабилитираме централната паркова част и изградихме нови алеи и шадравани . По-важното беше , че почистихме този парк , който от десетилетия беше занемарен и беше се превърнал в непрогледна гора.

Постарали сме се в по-големите паркове да акцентираме вържу изграждането на огради , осветление и рехабилитация като цяло.

Нещо, което смятам за ключово важно в една община е спорта. Изградихме стрийт – фитнес площадки във всяко едно населено място на тероторията на община Раковски, което е почти факт, защото ни остана да изградим само една такава площадка до края на годината. Приехме домакинството на кръг от републиканското първенство на тази нова спортна дисциплина. Това е спорт , който все повече набира популярност.

Паралелно започнахме изграждането на нова спортна база. Дворът на едно училище, което никога не е функционирало и се бе превърнало в незаконно депо за строителни отпадъци сега започна да придобива изцяло нов вид. Изградени са два тенис корта, баскетболно и стрийтболно игрище, които окончателно ще бъдат завършени месец март тази година. Предстои изграждането на футболни игрища. Моя мечта през следващият мандат е там да направим и закрит спортен басейн. Спорта като цяло ще се стараем да развиваме и за в бъдеще.

2. – Г-н Гуджеров, Община Раковски е първата и единствена , която създаде общинско предприятие и пое ремонта на улици в свои ръце. Защо предприехте тази стъпка и какво бихте споделили с колегите Ви като опит? 

Общинското предприятие „Благоустрояване и превенция“ е най-голямата общинска иновация за мандата.Това е интегриран икономически подход за мащабно решаване на фундаментален проблем.

Голямото предимство на общинското предприятие в една община е икономията, която генерира. Това, което постигаме, е около 50% икономия от КСС (Количествено-стойностната сметка), което за нас е много важно. При нас улиците за асфалтиране не са 10 или 20. В началото на мандата сварих 30% от уличната мрежа неасфалтирана, а по селата беше още по-зле. Затова и ремонтите на улици се превърна в топ приоритет. Важно е да кажем, че с общинското предприятие правим не просто ремонт или преасфалтиране, а напълно нова улица – с изкоп и нова основа. И тук е тази шега, която жителите казват, че в Раковски сезоните са два – кален и прашен. Мога обаче да кажа, че вече по доста улици успяхме да минем на четири сезона. 

Иначе с колегите мога да споделя, че най-трудно е не купуването на машините, а изграждането на екипа. Научени хора рядко можем да вземем, тъй като частният сектор винаги предлага по-добри условия от общините. Когато обаче има мислещи хора, те могат да се научат. И смея да кажа, че директорът на предприятието постига едни завидни резултати.

Към момента служителите на предприятието са 15, като то пое и поддържането на уличното осветление с наша собствена вишка и назначен служител. Общинското предприятие върши и други дейности, като отливане на фундаменти, заготовка на стрийт фитнес, изградихме и мостово съоръжение върху канал, което също не е лека работа. В бъдеще може да се мисли за собствено сметоизвозване и сметосъбиране. В  община Раковски е много трудно да се намерят работници предвид силния бизнес в индустриалната зона, с който се конкурираме за работници. 

3.-На каква стойност са проектите , които са реализирани от началото на мандата ви ?

– Грубо мога да кажа , че собствени и привлечени средства по оперативни програми, през ПУДООС, чрез Министерски постановления и чрез подчертавам ефективно разходване на сообствените ни средства сме успели да инвестираме около 20 млн.лв. като капиталови разходи в инфраструктурата на община Раковски .

4.- Какви са Вашите наблюдения относно икономическото развитие на община Раковски . Има ли инвестиционен интерес и кои населени места са най-привлекателни за нашите и чуждите фирми?

– В нашата община няма място , което да не е привлекателно за инвеститорите. Във всяко едно населено място нещо се случва.

Разбира се, като нещо голямо и значимо , трябва да започнем от Индустриална Зона – Тракия в с.Стряма. Там са ситуирани предприятия като „Магна“, „Зобеле“, „АББ“, Централният склад за Южна България на „Кауфланд“ и други. Тази икономическа зона е голямото постижение на покойния кмет Франц Коков. Тя изведе община Раковски на предни позиции като едно от най-добрите места за правене на бизнес. Уважаваният г-н Коков казваше , че на Уилям Хюс трябва да бъде издигнат паметник /предприятието „Уилям Хюс“ за производство на елементи за автомобилната индустрия/. Общо взето индустрията намери добра почва за развитие тук, предвит и факта, че община Раковски е известна с трудолюбитето на своите жители и не липсват както ниско така и високо квалифицирани кадри.

Друг сериозен сектор в общината е химическата индустрия. Най-голямото предприятие е петролната рафинерия „ИНСА ОЙЛ“ ситуирана в с.Белозем. Там работят минимум 400 души.

В Белозем функционира и „Вюрт Електроник“, което е предприятие работещо на трисменен режим и им предтои разширяване.

Голяма част от белгийските фирми инвеститори в България са локализирани също в община Раковски като „Легия“ и „Марбо“.

В с.Шишманци благоприятна почва за развитиено на своята компания е намерил италиански инвеститор занимаващ се със земеделие.

Най-големият зърнопроизводител в Южна България „Гранд Агро“ също развива своята дейност на тероторията на Община Раковски .

„Грипс ПВС“ е фирма известна с производството и монтажна на външни фасади и изолации. Тя е единствената компания в България произвеждаща изкуствени елхи.

„Цима“ с. Стряма е предприятие започнало от нулата като малък семеен бизнес, а към момента дотолкова се е разрастнало, че изнася продукция за Китай , Япония и цала Европа. Това е фирма , която набляга изключително много на качеството на продуктите си . В момента осъществяват инвестиция за близо 6 млн. лв. за нова складова и производствена база.

Важен отрасъл, на който трябва да отдадем полагащо се място е отглеждането на патици, чиято продукция е предназначена изцяло за външния пазар.

Общо взето е много пъстра палитрата на фирмите развиваща дейност в нашата община, които пък стават все повече. Това води до съперничество за кадри, които започват да стават дефицит

Ние се стараем да създадем изключително благоприятни условия за живот и в същото време да осигуряваме същите условия и за въъзникването и развитието на бизнеса. В мачалото на мандата бяхме помолени от директора на „АББ“ да разкрием паралелка в местната гимназия , която да подготвя кадри за техните нужди. Това вече е факт и първите ученици вече са 11 клас и предстои да берем плодовете от това дело.

Общината поддържа данъчните си ставки около средните за страната, в старанието да се облекчи бизнеса по всякакъв начин.

5. -Г-н Гуджеров, как община Раковски работи в посока насърчаване на инвестициите? Ще се превърне ли общината в „икономическият тигър “ на област Пловдив ?

– По моему община Раковски вече се е превърнала в „икономическия тигър “ на област Пловдив. Фирми , които са на територията на общината , участват в престижната класация за 100-те фирми на България.

Формулата е ясна, общинска администрация се старае да поддържа много близки отношения с бизнеса и мениджърите на тези предприятия. Държим да бъдем точни и коректни в сътрудничеството си , да изпълняваме всички техни изисквания като съкращаваме бюрократичните срокове, да не създаваме спънки, да издаваме съответните разрешителни, разбира се в съответствие със закона. Стараем се да ги ухажваме и ги консултираме изключително адекватно относно намирането на имоти и правилно разположение, дори помагаме при намирането на кадри.

Благодарение на нашите общински съветници , което играят роля и на добри посредници в бизнес средите интерес прояви турски инвеститор, който произвежда машини за прахово боядисване. Той искаше да разположи логистичната си база в община Раковски, която впоследствие да се превърне в производствена. Намерихме най-подходящия парцел, проведе се търг в съответствие на закона на общинската собственост. Този инвеститор не успя да спечели търга , но пък цената на имота мина два пъти първоначално обявената стойност .

6.- Вие сте икономист. Ако разглеждаме управлението на общината като управление на търговско дружество , какво прави един мениджър успешен и как се създава успешен екип?

– Първата част на въпроса намира отговор във втората му част. За да бъде успешен един мениджър първото и най-важно нещо е екипът. Това е основополагащият фактор за успеха на един мениджър.

Ако искаме да разгледаме общината като фирма можем да кажем, че е акционерно дружество, в което по една акция имат всички пълнолетни на територията на общината които избират управителен съвет в лицето на общинските съвети и изпълнителен директор в лицето на кмета. Дивидента който трябва да получат не е финансов, а по-добро качество на живот до колкото е в компетенциите на общината.

А иначе мениджмънта на една община не се различава чак толкова от мениджмънта на една фирма. Ключовите фактори са хората, финасовият ресурс и времето. Времето при нас се движи наобратно от момента на полагане на клетва , часовника започва да се върти наобратно, защото имаш 4 години мандат , през които трябва да заслужиш доверието , което ти е дадено и ако имаш намерение да го искаш втори път и не искаш да останеш в историята на общината си като слаб управленец.

При финансите важното е тяхното правилно разходване. В Стопанската Академия 4 години ни повтаряха как с еденица ресурс да постигаме максимален резултат. Необходима е внимателно да се разходват средствата , за да се постигне умереният баланс.

Предполагам , че читателите на „Бизнес клуб“ са добре запознати със закона на намаляващата полезност на еденица вложен ресурс. Общинските бюджети винаги са недостатъчни за всички дейности , които иска кмета на да направи , затова се налага икономичното разходване на публичният ресурс. Имам предвид най-вече целевото насочване на средства в кои области , по колко и по какъв начин.

От опита ми съм установил, че има два типа мениджъри . Едните се притесняват много от знащите и можещите хора, предвид на това , че в един момент биха ги изместили.

Добрите мениджъри привличат именно такива хора. Първо, защото знаят, че никой мениджър не е вечен освен в собствената си фирма и второ, защото тези хора са горивото, което би изстреляло цялата организация напред. Аз съм работил за такъв мениджър в Министерството на околната среда и водите, а именно Ивелина Василева. От нея съм научил изключително много не само за това как се създава , но и как се поддържа екип. До ден днешен, екипът който създаде тя и аз съм част от него поддържаме много топли взаимоотношения.

При мен като кмет беше много важно да открия хора , които са експерти в ресорите от първостепенно значение за общината и тези хора да споделят идеите и ценностите , които екипа налага. Във всяка една сфера успяхме да намерим точните хора и в момента работя с такъв екип, който нямам намерение да размествам или сменям. А такъв екип трябва да бъде постоянно мотивиран и постоянно обучаван. При местното самоуправление на втората или третата година един кмет остава с впечатление , че може и знае всичко. В момента , в който един човек спира да се обучава жизненият му цикъл като продукт тръгва надолу. Постоянното обучение поддържа екипа жив и млад и когато е възможно той да се разширява това винаги е добре дошло. Не на последно място не бива да забравяме, че екипът трябва да бъде стимулиран по всеки възможен начин.

7.- Кое ще е най-голямото предизвикателство пред екипа през тази година?

– Безспорно посещението на Негово Светейшество Папа Франциск е една огромна чест , каквато на нашата община не е оказвана. Това е световен лидер, чието присъствие изначално е национален празник, който ще се случи в Раковски. Наследникът на св. Петър да бъде наш гост е неповторимо събитие. Подготовката за визитата на светия отец набира инерция и тепърва предстои да става с по-голям интензитет. Това се случва със съдействието на духовниците на нашите енории.

По -голямата част от представителите на бизнеса на нашата територия сами предложиха услугите си за покриване разходи извън обхвата на общината. Общо взето получаваме съдействие отвсякъде и предстои да изживеем един неповторим миг. Самото присъствие на светия отец в нашата община е благословия. Аз съм сигурен , че след посещението му нашата община ще живее един нов живот.

Към момента имаме идея за подърък на Папата, който ще е картина с изглед от площада и църквата „Пресвето сърце Исусово“. Картината ще бъде творба на някой от местните художници, като конкурсът вече е в ход.