Павел Гуджеров стана член на Басейновия съвет на „Източнобеломорски район“

Кметът на Раковски вече е част от титулярният състав на Басейновия съвет към Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. Със заповед на  от  7 юни  на началника на дирекцията Павел Гуджеров  влиза в състава на съвета като представител на териториалната администрация.  Членството на Гуджеров в състава на Басейновия съвет е резонно. Институцията е под юрисдикцията на МОСВ, а самият той бе негов зам.министър за повече от 2 години в мандата на правителсвото на Борисов 2.

Басейновият съвет е държавно – обществена консултативна комисия за подпомагане дейността на басейновата дирекция в 30 членен състав.
Той  включва представители на държавната администрация, териториалната администрация, водоползвателите и екологичните организации в обхвата на басейна, както и представители на научни и браншови организации, имащи отношение към водните проблеми.