Пилотни сесии за европейски инициативи, управление на износа и стратегии за конкурентноспособност за млади фермери в Пловдив

6 октомври 2022 г., Пловдив, България. В Аграрния университет в Пловдив Агенцията за икономическо развитие – Костинброд, Националната асоциация на младите фермери в България и Заедно за личностно развитие организираха три пилотни сесии със студенти от университета в рамките на Young Farmers (Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young Farmers), проект, съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейската комисия, която обединява седем партньора от пет различни държави (България, Белгия, Италия, Полша и Испания).

Агенция за икономическо развитие – Костинброд разработи документ, който очертава сроковете, задачите и средствата за провеждане на пилотната версия на обучението. Планът също така предостави насоки за това как да се структурират учебните дейности, кои инструменти да се използват за събиране на обратна връзка и коментари от потребителите.

Тези трима партньори проведоха обучението в съответните си контексти, за да тестват и валидират съдържанието, структурата, дидактическите средства, методите за оценка и тестваха уместността, качеството, количеството и формата на обучителните материали в оперативни среди.

Теми на обученията:

  • Бизнес и конкурентни стратегии

  • Стимули на ЕС за селското и селското стопанство

  • Интернационализация, управление на взаимоотношенията с клиенти, управление на износа