По повод наближаващия патронен празник на ОУ „Христо Смирненски“ – интересни факти за учебното заведение

История – ОУ „Христо Смирненски“, град Раковски

Из летописната книга на училището..

Няма конкретна дата или година, за която да кажем че училището е основано през нея. Училище или по-скоро елементарна образователна система има поне от 1842г. и тя е подобие на съществуващото и познато навсякъде из българската етническа територия килийно училище. Защото освен четене, писане и катехизис друго не се изучава, учебно-дидактически пособия не се ползват, а обучението се води от местния свещеник.

Училището дълго време се помещава в една стая без съответните и познати ни днес училищни пособия маси, столове, дъска.В крайна сметка след много проучвания се приема годината

след Освобождението 1879г., за която писмените източници са по-категорични за Година Първа или начална на светското образование в кв.Ген.Николаево.

Разлиствайки летописните книги можем да откроим някои по-интересни дати:

28.09.1921 – „По повод смъртта на народния поет Иван Вазов учениците са заведени на черква, където присъстват на божествена литургия”.

2-10.06.1926 – Явилите се 7 ученика успешно завършват III клас след положени изпити пред министерския пратеник.

18.04.1928 – „В 21.15 ч. вследствие катастрофалния земетръс в селото ни училищното здание биде срутено. Учебните занятия са прекратени, след като няколко дни са водени на открито”

09.04.1929 – Полага се основният камък на едната училищна сграда. За целта са отчуждени пет двора, за което на собствениците са изплатени 500 хил.лв от училищния фонд, създаден през 1920 г. В основите е положен „възпоменателен акт”.

16.06.1937 – По случай раждането на престолонаследника княз Симеон, бележките и поведението на всички ученици са повишени с единица.

14.06.1940 – Училището е посетено от княгиня Евдокия, която присъства и на годишния изпит по български език

12.03. – 08.04.1941 – В училището са настанени германски войски. Учебните занятия се водят на смени в свободните 4 стаи.

17.09.1946 – училището е преименувано от „Царица Йоана”

на „Христо Смирненски”. Големият поет е патрон на

училището и до днес.

24.05.1964 – Тържествено се открива новата сграда на училището.

24.05.2000 – На благотворителния концерт за пръв път прозвучава химнът на училището написан от учителката по музика Бойка Търновалийска по текст на ученичката Нели Янкова Петрова.

В днешно време училището има модерна визия. Напълно се вписва в изискванията за образование в съвременното общество не само на регионално, а и на международно ниво. То е иновативно училище, с акцент върху използване на ИКТ в обучителния процес.

ОУ „Христо Смирненски” е училище с непрекъснато обновяваща се материална база; училище, в което се формират отговорни позиции, прилагат най-модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване; училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците и ги прави значими в учебния и извън учебния процес; училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности. Ние поставяме на акцент върху новите измерения на знанието чрез изграждане на ключови компетентности на 21 век, в отговор на актуалните социално-икономически предизвикателства и умения за комуникация в мултикултурно общество, характерно за днешната геополитическа ситуация.