Подписваме с УНИЦЕФ за „Работилница за родители“

Община Раковски ще подпише с УНИЦЕФ споразумение за сътрудничество за изпълнение на програмата „Работилница за родители – да пораснем заедно”.

Проектът включва работа с родители на малки деца от 0 до 4 години по програма, разработена от УНИЦЕФ, която се прилага в редица държави. Целта й е да подпомогне родителите да придобият знания, умения и нагласи, които да са им полезни в изпълняване на техните родителски отговорности  и задължения към малчуганите и насърчаване на тяхното развитие. Програмата е изключително полезна, защото предоставя едно пространство, в което родителите на малки деца могат да се събират и в присъствието на психолози, социални работници и педагози да обсъждат нуждите  на своите деца и това, как те биха могли да подпомогнат тяхното възпитание, да им осигурят най-благоприятни условия за живот и развитие. У нас, общо взето, битува схващането, че родителите могат сами да се справят сами с родителските си отговорности, но нашият опит показва, че те имат необходимост от подобни програми и много активно ги търсят.

„Работилницата за родители“ ще предостави на родителите възможност да споделят в присъствието на специалисти своя опит, знания и тревоги, свързани с отглеждането и общуването с малките деца. Как да обичаме децата си, четирите стълба на родителството, как детето учи за света около себе си. Това са част от темите, по които ще дебатират родителите на малчуганите. Под надслов „Да пораснем заедно” в 14 последователни срещи майките и татковците ще обсъждат и ще обменят опит,  знания и умения с водещи специалисти, за да подкрепят развитието на своите деца. Чрез методите на груповата работа, дискусиите, интерактивните упражнения родителите ще дебатират психологическите потребности на малкото дете, ще говорят за слушането като за важно умение за родителството и за границите защо и как. Всяка работилница включва  лекции, интерактивни упражнения и дискусии.

Повече от всичко родителите са модел за подражание за децата си и трябва да се погрижат за себе си, за своите нужди и собствения си живот. Децата трябва да виждат това от своите родители. Добре информираните родители обаче, които биват насърчавани да поддържат близка емоционална връзка със своите деца и да оценяват своите собствени потребности като личности, имат много по-голям шанс да отгледат способни и истински щастливи деца,  коментират инициаторите на програмата.

Посещението на работилницата за родители ще бъде напълно безплатно. Продължителността на „Работилницата за родители“ е три месеца, като срещите ще се осъществяват един път седмично, в продължение на 2 часа, в удобно за родителите време.