Поклонничеството пеша от Малко Търново до Созопол

Андрей Димов Кръстев, който родом е от Варна, но живее в Белозем заедно със своите партньори организират  група от Раковски, Белозем и Пловдив за поклонничеството пеша  от Малко Търново до Созопол /от 05 до 08 Септември 2017 г./.

Благодатите от това поклонничество са огромни не само за тези, които участват,но и за техните близки.

За записване тук: Andrey Dimov Krastev