ПОРЕДНА ДОБРЕ ПРОВЕДЕНА АКЦИЯ

На 13-ти срещу 14 –ти май се проведе поредна съвместна акция между Общинска охрана и РПУ-Раковски организирана от Заместник-кмета на Община Раковски – Йовко Романов. Целта на проверката беше спазване на работното време на нощните заведения и посещение на същите от непълнолетни лица без придружители.

Същинската проверка стартира след полунощ, а именно на 14-ти май. Основно бяха проверени заведения на територията на с.Белозем и с.Чалъкови. Нарушения бяха констатирани в нощен клуб „Маскарад“, който се явява единствената функционираща дискотека към момента на територията на с.Белозем. Констатирани бяха малък брой посетители като непълнолетни лица не бяха установени. Едно лице беше без документ за самоличност, но след справка в полицията се установява, че е пълнолетен.

Нощният клуб към момента на проверката е бил без удължено работно време, което се издава  от Кмета на Община Раковски и е базирано на становище от полицията. За това си нарушение управителят на нощният клуб е бил санкциониран по Наредба №1, касаеща опазването на обществения ред.

Други нарушения на нормативни актове не бяха констатирани.