ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

През месец септември 2020 г. Националната агенция „Еразъм+“ в България съобщи, че проект YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers /сътрудничество за иновации в рамките на КА2 и обмен на добри практики – Стратегически партньорства за професионално образование и обучение/ е одобрен.
Проектът стартира официално в средата на декември с първата онлайн транснационална среща, по време на която партньорите имаха възможността да прецизират и да прегледат дейностите и резултатите от проекта, както е било планирано.
Една от първите дейности е разработването, тестването и внедряването на Платформата за образователни ресурси със свободен достъп: подобно на калейдоскоп, обединява резултатите по проекта и се явява неговия най-осезаем канал, достъпен от цял свят. Платформата се разработва на 5 езика (английски, български, италиански, испански и полски) и цялото ѝ съдържание е напълно безплатно, без да се изисква от потребителя да се регистрира / идентифицира.
През следващите две години платформата ще интегрира всички основни постижения на партньорството; всяка секция на платформата ще представлява самостоятелна библиотека със съответните интелектуални продукти.
Раздел „Идентифициране“ ще съхранява докладите за страната, разработени от партньорите през първата половина на 2021 г. Всеки отчет за всяка държава (по един за всяка държава, представена от партньорите) представлява задълбочен анализ на социално-икономическата динамика. Анализът ще идентифицира конкретните нужди на младите земеделски стопани, а след това Партньорите ще преминат през разработване и валидиране на специализиран обучителен материал – напълно безплатно, със свободен достъп. Образователните ресурси ще бъдат публикувани в меню „Инструменти“. В раздел „Насоки“ ще бъдат публикувани два много важни документа: а/Насоки за насърчаване на внедряването на резултатите от проекта и резултатите извън обхвата на партньорството и мащаба на проекта; б/Информационен бюлетин, обединяващ всички добри практики, извлечени при изпълнението, и консолидиращи богатството от знания за динамиката на цифровите и ИКТ инструментите, прилагани за предприемачеството в селското стопанство от оперативна гледна точка.
Стратегически значима е и секцията „Асоциирани дружества“, включваща заинтересованите страни в областта на предприемачеството в селските райони, първичния сектор, агробизнеса и т.н. Те ще могат да се присъединят към Young Farmers и ще могат да следят дейностите по проекта, новините и резултатите.
Кликнете тук, за да се присъедините сега
СНЦ „Заедно за личностно развитие“ участва в разработването на следните интелектуални продукти:
⦁ ИП1: представената отворена образователна платформа.
⦁ ИП2: идентифициране на добри практики, които да обогатят предстоящото обучение.
⦁ ИП3: обучение за млади земеделски стопани и литературен преглед по темата.
⦁ ИП4: Наръчник с насоки за по-нататъшно развитие на проекта.
Ако желаете да получите допълнителна информация относно проект Young Farmers, можете да посетите интернет страницата на проекта:
https://www.young-farmers.eu
Проектът се финансира с подкрепата на програма Еразъм +.