Представители на Местна инициативна група Раковски взеха участие в конференция на тема „LEADER 30 years Celebration & Conference“ в периода 30 ноември – 3 декември в Халмщад, Швеция

Представители на Местна инициативна група Раковски взеха участие в конференция по случай честването на 30-годишнината на подхода ЛИДЕР в Европа, която се проведе от 30 ноември до 3 декември в Халмщад, Швеция. Международният форум бе официално открит от Марион ЕкхартПрезидент на Европейската ЛИДЕР Асоциация за развитие на селските райони. Приветствия към участниците отправиха Миа Лундквист – член на управителния съвет на LUS – Местно развитие Швеция, София Бьорнсон – Шведска селска мрежа и Торе Холмфалк – Председател на управителния съвет на ВОМР на област Халанд, Швеция – домакин на събитието. Видео приветствия бяха изпратени и от Дубравка ШуицаВицепрезидент на Европейската комисия и Януш ВойчеховскиЕврокомисар по земеделие.

Конферентната част започна с разговор на тема „Прилагане на дългосрочна визия за развитие на селските райони“, в която взеха участие Марион Екхарт – президент на ЕЛАРД, Тибо Гиняр – вицепрезидент, Никлас Нийнас – член на Европейския парламент, Радим Срцен – член на Европейския комитет на регионите. В следобедния панел, озаглавен „Бъдещи ЛИДЕРИ“ бе представена визията на „новите лица“ на подхода – Лана Чанундели – Грузинска асоциация на местните инициативни групи, Сима Бенни – Ръководител проект в Studieförbundet Vuxenskolan, Давид Канавейра – португалска асоциация на местните инициативни групи Minha Terra, Амели Круг – ECOLISE, Европейска мрежа за инициативи, водени от общността, относно изменението на климата и устойчивостта. Конференцията приключи с презентация на тема Smart Villages и подхода ЛИДЕР, а Марион Екхарт обобщи казаното през деня и даде насоки за предстоящите пътувания на следващия ден.

В третия ден от конференцията бяха организирани посещения на място, разделени в шест тематични обиколки, като представителите на МИГ Раковски бяха разпределени в автобус № 6 Кунгсбака – подкрепа и развитие на туристически дейности. Денят премина неусетно в посещения на: музей на открито в Ингеланд, управляван от местен кооператив и създаден по подхода ЛИДЕР; проект за изграждане на път между отделните плажове в град Оса, община Кунгсбака; проект за разширяване на пекарна и проект на границата между общините Марк и Валберг за облагородяване и разширяване на съществуващ детски лагер „Агнбек“ чрез създаване на подслон, зона за барбекю, паркинг, както и за еко-пътеки, които да привличат туристи към региона.

Вечерта бе организирано тържествено честване и закриване на конференцията, като част от българските участници бяха подготвили фолклорен танц и клип с български народни песни и спиращи дъха кадри от страната, които предизвикаха бурни аплодисменти от страна на присъстващите.