Представители на МИГ Раковски и местни производители взеха участие във Втори международен фестивал на сиренето в град Сливница, реализиран в изпълнение на проект „Кажи сирене! Балканско сирене“

 

 

Представители на МИГ Раковски и местни производители взеха участие във Втори международен фестивал на сиренето в град Сливница, реализиран в изпълнение на проект „Кажи сирене! Балканско сирене“

Екипът на Местна инициативна група Раковски, експерти по проекта и членове на колективния върховен орган на сдружението взеха участие във Втори международен фестивал на сиренето в град Сливница, организиран от Местна инициативна група Сливница – Драгоман в изпълнение на проект „Кажи сирене! Балканско сирене“, съгласно подписан административен договор № РД 50-73 от 02.04.2021 г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от четири местни инициативни групи от България с водещ партньор МИГ Раковски и партньори – МИГ Сливница – Драгоман, МИГ Балчик – Генерал Тошево и МИГ Троян, Априлци, Угърчин и четири местни инициативни групи от Румъния. Включва съвместни дейности по проучване и документация на балканските сирена, избиране на сирена посланици и изготвяне на маркетингова кампания за тяхното промотиране, както и местни дейности, извършвани на територията на всяка местна инициативна група – партньор по проекта.

Фестивалът бе официално открит от Васко Стоилов – Председател на УС на МИГ Сливница – Драгоман и кмет на община Сливница. С началото на фестивала бе даден старт на изложението, в което взеха участие 17 мандри от България и Сърбия, които представиха за дегустация свои продукти и споделиха модерни и разнообразни технологии за тяхното производство. Територията на МИГ Раковски бе представена от двама производители – миналогодишния победител, избран чрез гласуване от публиката – Ферма „Ваневи“ и Ферма „Йовчеви“, които представиха пълната си гама от продукти – сирене, кашкавал, масло, кисело и цедено мляко. Нашите производители имаха възможността да представят на широката публика своите продукти и да обменят опит с колегите си от цялата страна – на изложението бяха представени иновативните продукти на мандрата в село Братушково – кашкавал с манатарки и кашкавал с трюфели, а най – малката представителка на мандрата в село Киселово канеше с чаровна усмивка присъстващите да опитат от невероятното крема сирене, произведено в семейната ферма.

За доброто настроение на публиката се погрижи водещия на събитието Георги Низамов, подготвена бе богата фолклорна и музикална програма. Разбира се имаше и награди за голяма част от участниците, като на публиката отново бе дадена възможността да гласува за своя любимец. За наше голямо удоволствие и двамата участници от територията на МИГ Раковски си тръгнаха с награди от категория „Сирене посланик“ за продуктите им: ръчен кашкавал от краве мляко по традиционна рецепта.

Проведеният втори международен фестивал в гр. Сливница бе своеобразен завършек на транснационалния проект „Кажи сирене! Балканско сирене“, по време на двугодишното изпълнение, на който бяха проведени множество фестивали от партньорите по проекта за популяризиране на сиренето, бяха издадени печатни материали, а МИГ Раковски реализира и филм, в който бяха представени основните местни производители на сирене и кашкавал от територията.